Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
13 SVI

Zaštita na radu – što koji poduzetnik treba napraviti

by Zorana Mavricic-Korosec

Danas na razumljiv način i uz pomoć stručnjaka iz područja zaštite na radu donosim pregled radnji koje moramo napraviti kao mali poduzetnici.
Razlikuju se obaveze obrta i poduzeća vezano činjenicu broja zaposlenih osoba, te postojanja poslovnog prostora, dok – nažalost – neke velike razlike s obzirom na djelatnost s kojom se bavite NEMA!

U pisanju ovog savjeta pomogao mi je Ivica Kumer , diplomirani inžinjer strojarstva i zaštite na radu.
Ivica radi po cijeloj Hrvatskoj.

Ako vas zanima moje iskustvo, pročitajte tekst u Rubrici PODUZETNIK, gdje pišem tjedne savjete.
Idemo redom, od najmanjih poduzetnika ka većima:

  • obrti i poduzeća bez zaposlenih i bez poslovnog prostora ne trebaju ništa
  • obrti i poduzeća bez zaposlenih, ali sa poslovnim prostorom trebaju napraviti ispitivanja prostora i procjenu rizika
  • poduzeća, obrti i udruge sa jednim zaposlenim trebaju ispitati prostor (ako ga ima) i osposobiti radnika, osposobljavanje za pružanje prve pomoći na radu oni NE trebaju
  • poduzeća, obrti i udruge sa VIŠE zaposlenih trebaju napraviti sve iz nastavka
  • Navodno inspektori rade problem i za volontere u udrugama koji nisu osposobljeni za rad na siguran način

Što je što, u kratkim crtama, kako je Ivica napisao:

 

banergornji copy


PROCJENA RIZIKA

Poslodavac je obavezan imati procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na
radu. Za neispunjenje ove obveze Zakonom o zaštiti na radu predviđena je kazna od
30.000 kn za pravne osobe i 6.000 kn za odgovorne osobe pravnih osoba. koji nisu
uskladili obavljanje poslova zaštite na radu s propisanim uvjetima.

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA
Poslodavac je dužan izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog
događaja i s njim upoznati sve radnike.
Nepoštivanje ove obveze kažnjivo je novčanom kaznom od
10.000 kn za pravne osobe i 3.000 kn za odgovorne osobe.

OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
Svi poslodavci, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih radnika, dužni su provesti
osposobljavanje radnika za rad na siguran način u roku od 60 dana po zapošljavanju.

OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI
U svim radnim prostorijama u kojima istovremeno radi 2 do 20 radnika najmanje
jedan od njih mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći na radu, te još po jedan
na svakih slijedećih 50 radnika.

>>>> Za knjigovodstveni ured koji klijente savjetuje besplatno, i pruža podršku u poslovanju


ISPITIVANJE PANIK RASVJETE

Poslodavac je dužan periodički ispitivati sigurnosnu panik rasvjetu najmanje jednom
godišnje. Sigurnosna rasvjeta mora označavati najkraći put iz građevine ili prostora
na siguran otvoren prostor.

ISPITIVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE
Poslodavac je dužan u propisanim rokovima ispitivati sustav zaštite od djelovanja
munje (gromobranske instalacije). Redovnim ispitivanjima se smanjuje vjerojatnost
nastanka šteta na građevini zbog udara munje.

ZNAKOVI SIGURNOSTI I UPUTE ZA RAD NA SIGURAN
NAČIN
Radni prostori trebaju biti označeni odgovarajućim oznakama sigurnosti. Poslodavac
je obavezan na mjestima rada istaknuti pisane upute za provedbu radnog postupka u
skladu s pravilima zaštite na radu.

ISPITIVANJE RADNE OPREME
Poslodavac je dužan redovito obavljati preglede strojeva i uređaja radi utvrđivanja
jesu li na njima primijenjeni propisi zaštite na radu i ugrožavaju li sigurnost i zdravlje
radnika zbog nastalih promjena tijekom uporabe.

ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA
Električne instalacije moraju se periodički ispitivati najmanje jednom u četiri godine.
Ukoliko poslodavac ne može predočiti dokumentaciju o provedenim ispitivanjima, u
provedbi inspekcijskog nadzora naredit će se ispitivanje radnih prostorija.

ISPITIVANJA RADNOG OKOLIŠA
Najmanje jednom u tri godine potrebno je obavljati ispitivanja čimbenika radnog
okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima,kemijske štetnosti) kako bi se utvrdilo jesu li
izmjerene vrijednosti u granicama utvrđenim propisima i normama.

PRAVILNIK ZAŠTITE NA RADU
Poslodavac je dužan donijeti pravilnik o zaštiti na radu ako zapošljava 20 i više
radnika. To je akt kojim poslodavac utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu,
pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti ovlaštenika i radnika.

VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU
Poslodavci koji zapošljavaju do 49 radnika mogu vođenje poslova zaštite na radu
ugovoriti s ovlaštenom tvrtkom ukoliko sami ne ispunjavaju propisane uvjete ili
nemaju ugovor o radu s osobom koja ispunjava te uvjete.

Za daljnja pitanja možete se obratiti direktno Ivici Kumeru na tel +38598518037 ili na: kumer.ive@gmail.com

 

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo

%d blogeri kao ovaj: