Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
04 LIP

Usporedba obrta i poduzeća

by Zorana Mavricic-Korosec

Nekoliko odrednica poduzeća i obrta:

Poduzeće

je samostalna pravna osoba, što znači da u poslovanju nastupa kao posebna jedinka, sa svojim pravima i obvezama i sa svojom imovinom.

Imovina poduzeća je njegov temeljni kapital, kao i osnovna i obrtna sredstva koja stječe tijekom poslovanja. Imovina poduzeća razlikuje se od imovine njegova vlasnika.

Poduzeće nastaje upisom u sudski registar, a prestaje likvidacijom – brisanjem iz sudskog registra.

banergornji copy
 

Postoji nekoliko vrsta poduzeća,  a najčešći oblici su:

• d.d., tj. dioničko društvo – društvo kapitala, gdje su vlasnici one osobe koje posjeduju dionice, tj. vrijednosne papire, kojima se može trgovati, i koji su upisani u knjigu dionica

• d.o.o., tj. društvo sa ograničenom odgovornošću – društvo osoba, gdje su vlasnici osobe koje su to društvo osnovale i koje su upisane u trgovačkom sudu kao osnivači.

Osnivač poduzeća je osoba ili osobe koje su to društvo osnovale upisom u sudski registar. To su njegovi vlasnici. Ako ih je više, svaki učestvuje sa određenim postotkom osnivačkog kapitala, te u istom postotku učestvuje i u financijskom rezultatu poduzeća. Cijeli udjel ili dio udjela može se prodati drugoj osobi.

Uprava poduzeća je od strane vlasnika imenovana osoba ili osobe koji upravljaju poduzećem, donose operativne odluke, predstavljaju poduzeće u pravnom prometu i odgovaraju za poslovanje poduzeća. Uprava i osnivač ne moraju biti iste osobe.

Osnivački kapital mora biti najmanje 20.000,00 kn.

Ukoliko ima više osnivača, oni sastavljaju društveni ugovor, kojim reguliraju međusobna prava i obveze

Ukoliko je jedan osnivač, on kod javnog bilježnika ovjerava izjavu o osnivanju.

Tijekom postupka osnivanja, osnivač polaže kapital na poseban račun kod neke poslovne banke, a nakon registracije taj novac banka prosljeđuje na poslovni, žiro račun poduzeća.

Poduzeće se smije baviti djelatnostima koje su navedene u rješenju Trgovačkog suda. Stoga treba dobro razmisliti koje su od njih i u budućnosti potrebne. Naknadna registracija i samo jedne djelatnosti nosi početni trošak od 2.000 kn.

Za cijeli niz djelatnosti za koje je obavezan poslovni prostor, poduzeće za konkretni prostor treba pribaviti rješenje o ispunjavanju minimalno potrebnih tehničkih uvjeta, koje se pribavlja u uredu za gospodarstvo nadležnom za lokaciju poslovnog prostora.

 

OBRT

je fizička osoba, izjednačen sa nositeljem obrta, koji odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Otvara se upisom u obrtni registar, a zatvara brisanjem iz istog.

Za troškove upućujem na zasebni članak na ovoj stranici.

Samo otvaranje i zatvaranje obrta je jednostavnije i jeftinije od otvaranja i zatvaranja poduzeća, ali to ne bi trebao biti jedini kriterij za odabir oblika poduzetništva.

Odluku treba donijeti na osnovu više pokazatelja:

 

• s čime se konkretno planirate baviti,

• imate li namjeru poduzetničku aktivnost obavljati duže vrijeme ili Vam treba za nekoliko poslova (u praksi ima i takvih slučajeva)

• imate li potrebnu kvalifikaciju, koja je za niz obrta nužna (vidi: vezani obrti u članku o obrtima)

• planirate li raditi sami ili se oslanjati na rad drugih osoba

• jeste li već zaposleni i posao mislite uhodavati dok još radite

• proučite mjesečne obaveze u obrtu i u poduzeću: nemojte misliti da su one u obrtu manje – upravo je suprotno

• raspolažete li sa novcem potrebnim za osnivački kapital i je li Vam on vremenski ograničen

• imajte na umu limit odgovornosti za obveze koji je bitno različit u ova dva oblika poduzetništva

banerdonji copy

KLJUČNI SAVJET:

ne ustručavajte se potražiti savjet PRIJE otvaranja.

Najbolji savjet dat će Vam praktičari – knjigovođe, koji se svakodnevno susreću sa uspjesima i problemima svojih korisnika. Dobar servis će Vam sigurno moći dati projekciju obaju opcija za Vaš konkretan slučaj i sastaviti s Vama poduzetnički plan za Vašu orijentaciju i planiranje.

U našem uredu pružamo uslugu konzultacija,

ostali savjeti copy

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo