Imovina malog poduzetnika

Svi smo skloni definirati sebe i svoje poduzetništvo primarno kroz materijalna obilježja, a to je u poduzetništvu imovina. Imovinu čine primjerice: nekretnine, pokretnine, intelektualno vlasništvo, novac, sredstva za rad, zalihe materijala, gotovih proizvoda, robe,...