Mora li preko tuđih leđa?

(Originalni naslov teksta bio je: Zaposelnici kao biljke, koji naslov nije nikoga zainteresirao, pa sam ga promijenila). slijedi tekst: Iako živimo u vremenu kada će barem polovicu či­tatelja naslov asocirati na ispaćene radnike koji samo vegetiraju, moja ideja je da...