Predstečajni postupak

U jesen 2012. Vlada republike Hrvatske donjela je novi “Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.” Tim zakonom omogućeno je nelikvidnim  i/ili  insolventnim subjektima u Republici  Hrvatskoj da umjesto stečaja pokrenu postupak predstečajne nagodbe....