Korona mjere po vrstama poduzetnika

Korona mjere po vrstama poduzetnika

Kažu da se čovjek na sve navikne, pa smo se tako svi već pomalo prilagodili uvjetima koji su nas zatekli pandemijom COVID-19. Poduzetnici su svakako među najprilagodljivijim jedinkama, pa bi netko mogao reći da smo i za ovu situaciju spremniji nego veći dio...

Može li bez poreza i doprinosa?

Jedno od najčešćih pitanja malih poduzetnika je ono o cijeni plaće. Poslodavac koji želi kvalitetnog radnika, treba ponuditi i pristojnu plaću, a k tome treba planirati i dostatan iznos za doprinose i poreze. Iako je već više puta pisano, podsjetimo se činjenica....

U poduzetništvo ili ne?

Ne nedavnoj radionici za poduzetnike početnike bila sam prilično iznenađena reakcijom prisutnih na moju tvrdnju kako kao mali po­duzetnici ne trebaju nastav­ljati suradnju sa kupcem koji učestalo izbjegava ili kasni u plaćanju, i kako je svrha njihovog postojanja...