Kako da odaberem sjedište poduzeća?

Kako da odaberem sjedište poduzeća?

Poduzeće možete registrirati na svakoj (postojećoj) adresi. Prilikom registracije, nitko vas neće pitati za pravnu vezu s tom adresom. Ona može biti vaša adresa, ali i ne mora. Teoretski, adresa sjedišta poduzeća je ona koja služi za kontakt za odgovornim osobama u...