Mora li preko tuđih leđa?

(Originalni naslov teksta bio je: Zaposelnici kao biljke, koji naslov nije nikoga zainteresirao, pa sam ga promijenila). slijedi tekst: Iako živimo u vremenu kada će barem polovicu či­tatelja naslov asocirati na ispaćene radnike koji samo vegetiraju, moja ideja je da...

JOPPD obrazac u Makora knjigovodstvu

Od početka 2014. godine svi su poduzetnici obvezni ažurno izvještavati Poreznu upravu o isplatama oporezivih i neoporezivih primitaka kroz obrazac JOPPD (Jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa). Koje su posljedice za same male poduzetnike – u nastavku...