Kada direktor i osnivač plaćaju doprinose?

Jedno od najčešćih pitanja – na KONZULTACIJAMA – ili prilikom (neuspjelih) pokušaja dobivanja besplatnih savjeta je pitanje o tome kada osnivač ili direktor poduzeća mora plaćati doprinose, plaćaju li se i za j.d.o.o., plaćaju li ih i umirovljenici, i kako...