Kako da prestanete biti direktor?

Kako da prestanete biti direktor?

Osobno znam za nekoliko slučajeva kada je prijatelj pristao biti direktor iz usluge. Sve je bilo dobro neko vrijeme, a onda se prijateljstvo ohladilo. Štoviše, s novim propisima o plaćanju doprinosa direktor će moguće imati ozbiljnih financijskih posljedica, ako...