Usporedba obrta i poduzeća

Nekoliko odrednica poduzeća i obrta: Poduzeće je samostalna pravna osoba, što znači da u poslovanju nastupa kao posebna jedinka, sa svojim pravima i obvezama i sa svojom imovinom. Imovina poduzeća je njegov temeljni kapital, kao i osnovna i obrtna sredstva koja stječe...

Kako otvoriti obrt?

Želite li otvoriti obrt, trebate se obratiti županijskom uredu za gospodarstvo, prema mjestu sjedišta budućeg obrta, npr. Rijeka, Opatija… Tamo ćete dobiti besplatno potrebne tiskanice (RL-1 i RL-3), koje ćete sami ispuniti. Možete se obratiti i na servise...