Kako da si vratite osnivačke troškove?

Kako da si vratite osnivačke troškove?

Nekidan dobih pitanje osnivača poduzeća: mogu li si sada podignuti iznos temeljnog kapitala koji sam uplatio kod osnivanja? Iako rijetko, očito postoje oni kojima nije jasan pojam uloženog kapitala i osnivačkih troškova – pa da i to razjasnimo. Poželite li...