Porez na rezultat poslovanja

Porez na rezultat poslovanja

Kao što smo već pisali, rezultat poslovanja se kod fizičkih osoba zove dohodak, a kod pravnih dobitak. U ranijem smo tekstu također podsjetili da se kod fizičkih osoba sve vrste dohodaka zbrajaju i da se tek po odbitku pripadajućeg osobnog odbitka, primjenjuju stope...

Usporedba obrta i poduzeća

Nekoliko odrednica poduzeća i obrta: Poduzeće je samostalna pravna osoba, što znači da u poslovanju nastupa kao posebna jedinka, sa svojim pravima i obvezama i sa svojom imovinom. Imovina poduzeća je njegov temeljni kapital, kao i osnovna i obrtna sredstva koja stječe...