Bez poreza sebi i zaposlenicima

Ovih dana smo svim na­šim klijentima poslali podsjetnik o neoporezivim is­platama koje mogu isplatiti zaposlenicima ili samima sebi, a kojima su iznosi pro­pisani na godišnjem nivou. Budući je tema sada aktualna, jer je kraj godine blizu, i vi se poslužite sa...