Porez na rezultat poslovanja

Porez na rezultat poslovanja

Kao što smo već pisali, rezultat poslovanja se kod fizičkih osoba zove dohodak, a kod pravnih dobitak. U ranijem smo tekstu također podsjetili da se kod fizičkih osoba sve vrste dohodaka zbrajaju i da se tek po odbitku pripadajućeg osobnog odbitka, primjenjuju stope...