Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190

Svi naši savjeti

16 KOL.

Europska kartica zdravstvenog osiguranja

Sa pristupanjem EU i u vezi doprinosa za zdravstveno osiguranje u inozemstvu ima promjena. Sjećate se, njega smo obračunavali ovisno

17 SRP.

Zatezne kamate između poduzetnika

Prema izmijenjenom Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi stope zakonskih zateznih kamata su promijenjene ako se radi o odnosu

11 SRP.

Isporuka i stjecanje USLUGA u zemlje EU i treće zemlje po novom Zakonu o PDV-u od 1.7.2013.

Budući da je tu bilo dosta promjena u slovu zakona, koji je prilično drugačije pisan nego zakon po kojem smo

08 SRP.

Izmjene odredbi o načinu isplate primitaka fizičkim osobama

U nekoliko su se promijenili propisi o isplatama, pa je u nastavku pregled po vrstama isplata.  Promjenu su donijele odredbe

01 SRP.

Radne knjižice se ukidaju od 1.7.2013.

Dana 1.7.2013. prestaje važiti radna knjižica kao javna isprava. Za naše smo klijente pripremili obavijest o postupanju sa radnim knjižicama

24 LIP.

Elementi računa za neprofitni sektor (udruge)

I udruge su dužne prilagoditi sadržaj svojih računa najnovijim odredbama Zakona o PDV-u (NN 73/13) od 1.7.2013., bez obzira jesu

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija