Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
11 STU

Pripreme malog poduzetnika za zaključak 2014. godine

by Zorana Mavricic-Korosec

Ušli smo u zadnjih 60 da­na do kraja godine i vjerojatno su vas vaši knjigovođe već podsjetili na radnje koje trebate obaviti s krajem go­dine.

Kako nas iskustvo uči, s krajem studenog istječu dani ozbiljnog rada, a u prosincu smo prilično ometeni op­ćom potrebom da se slavi, kao da će nam siječanj do­nijeti potpuno drugačiji svijet – u kojem teče med i mlijeko.

Prilično sam sigurna da će se većina malih podu­zetnika i u 2015. prisjećati one Churchillove prispo­dobe o krvi, znoju i suzama (možda baš zbog svih domjenaka i poslovnih darova ko­je su isfinancirali)!

banergornji copy

Jedno od najmrskijih i često zaboravljenih radnji je inventura imovine i obaveza koju smo dužni svi učiniti, s ciljem utvrđivanja pravog stanja sve svoje imovine i svo­jih obaveza. U tom pro­cesu ćemo ‘pobrojati’ ne samo svoja skladišta, nego i potraživanja i obveze.

Inventure trebaju rezultirati fer i istinitim financij­skim izvještajima, jer porez­ne vlasti su živo zainteresi­rane za vaše pokušaje, ili vaš nemar, da stvari prikazujete ikako drugačije nego vjerodostojno. Znate i sami ko­liko poslovne knjige podu­zet­nika u ovoj državi vjerno predočavaju stvarno poslovanje!

Godišnji obračuni plaća će više opteretiti vaše knji­govođe, ali ipak dobro je da znate da ste ih dužni obaviti za sve svoje djelatnike koji udovoljavaju propisanim kri­t­erijima, a ciljem je te mjere da se smanji broj poreznih prijava građana.

S obzirom da će promjene u oporezivanju dohodaka nastupiti već u prosincu, a da će već sasvim uhodano biti objavljene par dana prije nego ih svi skupa trebamo primjenjivati – po hitnom pos­tupku i bez ikakvih služ­benih naputaka, očekujemo opet jedno živahno razdob­lje. Sve nas naravno silno tješi izračun kako će sve to rezultirati golemom pove­ćanju potrošnje, jer će većini zaposlenih neto plaća po­ras­ti za čitavih 30 do 300 kn! To je, naime, ono što će pisati na dnu platnih lista vaših zaposlenika, dok vama kao poduzetniku trošak neće porasti.

Naravno, ukoliko ste poštovali zakon i ugovarali sa radnikom bruto plaću. Ako ste se na to oglušili, razlika će završiti u vašem džepu.

Za slijedeću godinu raču­najte da će vam i kamate biti oporezive po stopi od 12%, a da će porez na njih obraču­navati isplatitelji. Imajte to na umu osobito ako ste sami isplatitelj kamata, primjerice upravi ili osnivaču poduzeća za pozajmicu koju ste od nje­ga/nje primili u poduzet­ništvo.

Svi poduzetnici – dakle i obrtnici i poduzeća – koji su ove godine imali isporuke manje od 3.000.000 kn mo­gu do kraja ove godine odabrati hoće li od 2015. porez na dodanu vrijednost (PDV) plaćati čim račun izdaju, ili kada ga naplate. To je jedna od značajnijih stvari kojima se doista mo­rate pozabaviti i dobro iz­ra­čunati i odlučiti.

Plaćanje PDV-a već po izdanim računima je bio predmet brojnih prigovora i političkih prepucavanja i sada iskoristite mogućnost da to promijenite. Ako mi­je­njate dosadašnji način pla­ćanja, obavijestite o tome poreznu upravu, a svoje ćete se odluke morati držati na­redne tri godine.

Ako ste među sretnicima koje brine veliki iznos po­reza na dobit koji će platiti, upozoravam i na nova pravila o reinvestiranju dobitka, koja će iziskivati i utrošak novca na nabavu dugotrajne imovine, te očuvanje radnih mjesta kroz naredne dvije godine.

Dakle, puko seljenje pozicija u bilancama uz plaćanje revizorskih izvješća neće biti više dovoljno.

banerdonji copy

Obrtnike koji su u susta­vu poreza na dohodak stiže loša vijest da će taj porez trebati platiti na dan podno­šenja porezne prijave, a ne više nakon dobivanja rješe­nja. U praksi, radi se o dos­pijeću koje se pomiče i do 4 mjeseca unaprijed, pa dobro planirajte svoje novčane ti­jekove u veljači.

I na kraju, spremite svoje ljudske resurse za svekoliko izvještavanje o neopore­zi­vim isplatama svojim za­po­slenicima, jer od siječnja u JOPPD obrascu morate pri­kazivati čak i cestarine koje su plaćane ENC apa­ratima, ili noćenja koja ste platili sa žiro računa. Kako će sve to izgledati na po­rez­nim uv­jerenjima vaših dje­latnika, i čemu to sve služi – ne pitajte!

Test sam napisala za tjednik Ri-Telefax Burza i objavljen je dana 06.11.2014., te u rubrici Poduzetnik dana 11.11.2014.

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo