Poduzetnici vs. poreznici
Zorana Mavricic-Korosec
Makora konzultacije

Buduće ili nove poduzetnike zanima kako će poreznici znati o poslovnim događajima koji se kod njih zbivaju.

Iako se često događa da značajniji ili barem veći dio posla ostaje zabilježen u nekim osobnim evidencijama samog malog poduzetnika, te on analize svog poslovanja radi neposrednim opažanjem ili na temelju osjećaja, ipak je (barem zamisao) da poduzetnik bilježi događaje u poslovne knjige. Na temelju tih knjiga i izračuna koji iz njih slijede, sam poduzetnik može kasnije analizirati svoje poslovanje, uočavati trendove i raditi planove za budućnost.

Isto tako, iz tih knjiga generiraju se propisani izvještaji koji se predaju poreznoj upravi ili čak i javno objavljuju.

Dokle god se izvještaji predaju uredno i na vrijeme, poreznici će presumirati da su izvještaji vjerodostojni i utemeljeni na stvarnim podacima. Naravno, uvijek postoji mogućnost da se u procesu kontrole ustanovi da su pojedini podaci netočno prikazani, da dokumenti nisu vjerodostojni ili da porezni propis nije ispravno primijenjen, pa će poreznici osporavati predane izvještaje i poslovne knjige.

Upravo je zato poduzetniku važan knjigovođa, bez obzira je li to osoba koju je zaposlio, ili drugi poduzetnik kojeg je ugovorno angažirao. Ta osoba ima odgovornu zadaću da poslovnu dokumentaciju pretače u poslovne knjige i izvještaje.

 

banerdonji copy

 

Kada će, sasvim konkretno, poreznici doznati pojedine podatke o vašem poslovanju? To ovisi o vrsti registracije poduzetništva i pojedinim elementima poreznog statusa.

Primjerice, ako poslujete kroz obrt koji nema zaposlenika, nije u sustavu PDV niti je u VIES bazi, prvi ćete redovni izvještaj podnijeti po isteku godine, uz poreznu prijavu. Bit će to rekapitulacija primitaka i izdataka.

Ako ste si kao obrtnik isplaćivali neke neoporezive primitke sa računa obrta, tada o tome svaki mjesec izvještavate kroz JOPPD obrazac.

Ako ste poduzeće bez zaposlenih, izvan PDV-a i VIES baze, prvi izvještaj podnosite po isteku godine: prijavu poreza na dobit, račun dobiti i gubitka i bilancu stanja. Uz njih prilažete i razne druge priloge, koji predstavljaju podrobnije obrazloženje pojedinih podataka iz izvještaja.

>>>> U sustav PDV-a da ili ne, i kada?

Svaki poduzetnik koji ima zaposlenike uz svaku isplatu plaće izvještava na JOPPD obrascu, bio obrtnik ili poduzeće.

Također svaki na istom izvještaju prijavljuje i isplate  drugih dohodaka, tzv. honorara.

Oni koji su u sustavu PDV-a, ovisno o razdoblju obračuna, svako tromjesečje ili svaki mjesec, izvještavaju o isporučenim i primljenim dobrima i uslugama, te o obvezi PDV-a i pretporezu. Iz obrasca se ne vidi s kime ste poslovali, već samo vrijednosti.

fb_banner_2_14_12_2015

Oni koji imaju dodijeljen PDV identifikacijski broj, tj. koji su u VIES bazi, izvještaje o poslovanju sa europskim poduzetnicima podnose svaki mjesec kada je bilo promjene. Iz izvještaja se vidi i s kime su poslovali.

>>>> Može li VIES  bez PDV-a?

Dakle, najučestalije o svom poslovanju izvještavaju poduzetnici koji su u sustavu PDV-a.

Oni ovih dana podnose prvi puta i izvještaj OPZ-STAT u kojem redom navode od koga, koliko, i kako dugo potražuju dospjela potraživanja. Ovo će biti do sada najsveobuhatnije izvješće, jer do sada su poreznici tek na kraju godine saznali samo iznos ukupnog potraživanja, bez analitike ikakve vrste.

S krajem ove godine potrebno će biti predati i novo izvješće o poslovanju sa porezno povezanim osobama, gdje će također biti vidljivo i tko su te osobe i kolika je vrijednost poslovanja s njima.

Zaključujem da nam poreznici sve manje vjeruju, od nas svake godine traže sve više podataka, nas poduzetnike to košta više novaca – a istovremeno se svi zaklinju u poticanje poduzetništva. Prilično zanimljiv pristup!

Od prastarih vremena poznato je da je najuređenije ono društvo koje ima najmanje propisa – tamo caruje zdrav razum i čovječnost. S druge strane, prenormiranost je maska za potpuno drugačije odnose.

Sretno!

Mi radimo sa poduzetnicima iz cijele Hrvatske.

 

(c) Zorana Mavričić-Korošec, Makora knjigovodstvo

 

Tekst sam napisala 1.9.2016 za Rubriku Poduzetnik Tjednika Ri-telefax Burza

Molim, u svim MOJIM tekstovima obratite pažnju na datum objavljivanja, jer propisi se mijenjaju i mogli biste steći krivi dojam o njihovu važenju. Točne i svježe informacije možete dobiti putem usluge

Konzultacija

 

banergornji copy

Makora knjigovodstvo

Čitaj još …

Kako krenuti u poduzetnišvo 1 dio

Kako krenuti u poduzetnišvo 1 dio

UVOD Budući da 18 godina vodim računovodstveni servis, moji kontakti sa poduzetnicima i onima koji to žele postati su glavni dio mog posla. Naši su klijenti redom uspješni i dugogodišnji poduzetnici duboko svjesni svoje pozicije u našem zakonodavnom i poslovnom...

Kako krenuti u poduzetništvo 2 dio

Kako krenuti u poduzetništvo 2 dio

POSLOVANJE FIZIČKIH OSOBA Ovo je 2 nastavak serijala, linkovi na ostale dijelove su na kraju teksta DOMAĆA RADINOST I SPOREDNO ZANIMANJE Ovaj oblik poslovanja fizičke osobe namijenjen je malom obimu poslovanja jer je ovim putem dopušteno ostvariti primitke do nivoa 10...

Kako krenuti u poduzetništvo 3 dio

Kako krenuti u poduzetništvo 3 dio

OPOREZIVANJE PODUZETNIKA FIZIČKIH OSOBA I PLAĆANJE DOPRINOSA ŠTO ZNAČI PAUŠALNO OPOREZIVANJE Iako je u razgovoru često korišten termin ‘paušalni obrt’, ovdje želim upozoriti da je tako nešto nemoguće otvoriti. Osoba uvijek otvara obrt u jednoj instituciji (Ured za...

Kako krenuti u poduzetništvo 4 dio

Kako krenuti u poduzetništvo 4 dio

PODUZETNIŠTVO PRAVNIH OSOBA   Za potrebe ovog teksta bavit ćemo se poduzećima oblika društvo sa ograničenom odgovornišću - d.o.o. i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću - j.d.o.o., koji su najčešći u malom poduzetništvu. Za više informacija:...

Novosti u 2021. za poduzetnike

Novosti u 2021. za poduzetnike

Da nismo u razdoblju krize usljed epidemije i zabrane rada brojnim poduzetnicima, koja je uvećana posljedicama serije potresa, mogli bismo se veseliti smanjivanju brojnih poreznih stopa. Međutim, čini mi se da ove godine sve te nove propise većina poduzetnika dočekuje...

Poduzeće vs. obrt dohodaš

Poduzeće vs. obrt dohodaš

Danas ukazujem na porezne razlike u poslovanju poduzeća i obrta koji vodi knjige, jer kalkulatori dohotka na internetu ne upućuju na te činjenice, pa neupućeni poduzetnici dobiju krivu informaciju, iz razloga što u kalkulator ubacuju krive parametre. Opće je poznato...