Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
02 STU

PDV ulazak u sustav

by Zorana Mavricic-Korosec

Porez na dodanu vrijednost je porez koji poduzetnik plaća na isporuke dobara i usluga, sukladno Zakonu i Pravilniku o PDV-u.

Da bi bio obveznik PDV-a, poduzetnik mora biti u sustavu PDV-a. U njega ulazi po vlastitoj odluci ili po sili zakona.

Ulazak u sustav PDV-a po vlastitoj odluci:

• prije poduzimanja poduzetničke aktivnosti, ili

• prije početka neke poslovne godine

banergornji copy

U oba slučaja prethodno se podnosi prijava u sustav PDV-a (obrazac P-PDV).

Ukoliko u sustav želite ući s početkom slijedeće poslovne godine, do 15. prosinca tekuće godine predajte ovaj obrazac nadležnoj ispostavi porezne uprave prema mjestu sjedišta poduzeća ili obrta.

Ukoliko ste procijenili da želite ući u sustav od samog početka poslovanja, podnesite isti obrazac prije prvih isporuka, ali i prije zaprimanja prvih računa, da biste mogli iskoristiti pretporez.

Važno je znati da će nakon ulaska u sustav po vlastitoj odluci, poduzetnik morati ostati u sustavu PDV-a minimalno 5 (pet) godina.

Ulazak u sustav PDV-a po sili zakona:

Nakon što poduzetnik u određenoj poslovnoj godini ostvari isporuke veće od 230.000 kn, u slijedećoj će godini biti u ustavu PDV-a. To znači da neće ući u sustav odmah nakon što ostvari tolike isporuke, već s početkom slijedeće godine, a u toj tekućoj godini može ostvariti i milijunske isporuke, a da svejedno u sustavu neće biti, niti smije PDV obračunavati.

Ukoliko ste u tekućoj godini ostvarili isporuke veće od 230.000 kn, do 15. siječnja slijedeće trebate o tome obavijestiti nadležnu ispostavu porezne uprave, koja će donijeti rješenje o ulasku u sustav.
banerdonji copy

ostali savjeti copy

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo