Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
08 SRP

Paušalno oporezivi i PDV – imaju li kakvu poveznicu?

by Zorana Mavricic-Korosec

Ovih dana puni se tri godine otkako smo u Europskoj uniji, i otkako je na snazi zadnja verzija Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Naravno, od tog je dana bilo niz izmjena i dopuna, ali principi koji su uvedeni toga dana u naš porezni sustav umnogome su drugačiji od onih koji su važili do tada, te oni nisu mijenjani do danas. Sve je utemeljeno na Direktivi koju primjenjuju sve države članice i koju su implementirale u svoja nacionalna zakonodavstva.

S obzirom da su na Internetu dostupni razni tekstovi iz starog razdoblja, onome tko ne čita pažljivo, ili ne pita stručne osobe, lako je doći u zab­ludu. Više-manje je sve jasno u slučaju kada je poduzetnik u sustavu PDV-a. Takav obično ima svojeg knjigovođu i dobije ispravne informacije. Obrti koji vode poslovne knjige također obično ima­ju stručne osobe u svojoj blizini.

Materija predstavlja najveći problem obrtima u sustavu paušalnog oporezivanja, koji su sklo­ni pogrešno zaključiti kako oni sa PDV-om nemaju nikakve veze. Nepoznavanje propisa neće nikoga spasiti od kazni, pa evo kratkih uputa upravo za takve:

Burza banner 2015 veći kompas

 

O plaćanju PDV-a na svoje isporuke ne trebate brinuti. Vrijednost isporuka treba biti 230.000 kn, da biste bili obvezni od početka naredne godine biti u sustavu PDV-a. Do tada ćete već biti i izvan sustava paušala, pa ćete kao poduzetnik biti mnogo više informirani! Međutim, imat ćete veze sa PDV-om u slučaju isporuka usluga poduzetnicima u zemljama članicama EU.

Dakle, kada neku svoju uslugu isporučujete drugom poduzetniku u EU, a ne građaninu – dužni ste mu prenijeti poreznu obvezu, tj. primijeniti reverse charge. Da biste to mogli, prije početka obavljanja usluge (14 dana prije) trebate zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja u Poreznoj up–ra­vi, čime ćete biti uvršteni u VIES bazu.

Za nekolicinu usluga postoji iznimka i te su oporezive u mjestu vašeg sjedišta, kao npr. usluge prijevoza osoba, ugostiteljske usluge i td., a na ovom mjestu bavimo se onime što prevladava. Napominjem da prijenos porezne obveze nije nešto što smijete preskočiti, niti to može biti predmet dogovora s vašim kupcem, iako je rezultat isti: vi na vašem računu nećete obračunati hrvatski PDV.

Najduže dvadeset dana od isteka mjeseca u kojem ste imali takve isporuke dužni ste obavijestiti poreznike, i to putem sustava E-porezna na dva pro­pisana obrasca o svojim ukupnim takvim isporukama, s popisom brojeva iz VIES baze vaših kupaca. Oni su, naime, dužni platiti PDV u svojoj državi po njihovoj stopi, o čemu oni podnose svoje paralelno izvješće.

Moram reći da je već u prvom mjesecu primjene no­vog propisa kontrola i razmjena podataka europskih po­re­znih uprava savršeno fun­kcionirala, jer su valjda naši poreznici dobili gotove softverske alate. Pozivi redovito slijede u svakoj situaciji kada jedan obveznik prenese obvezu, a drugi preskoči po tome postupiti i platiti.

Drugi dio priče je češće nepoznat našim paušalistima.

FB_banner_2_14_12_2015

 

Odnosi se na plaćanje hrvatskog PDV-a na usluge stečene od poduzetnika iz EU. Prije stjecanja takve usluge dužni ste zatražiti PDV identifikacijski broj, te taj broj iz VIES baze predočiti svome dobavljaču – poduzetniku iz neke europske države. On će vama prenijeti poreznu obvezu, a vi trebate platiti hrvatski PDV do kraja mjeseca koji slijedi stjecanju, te podnijeti dvije vrste izvještaja putem E-porezne najdalje do 20. datuma u mjesecu koji slijedi.

Kada vi uopće imate posla sa nekim EU poduzetnicima? Svaki puta kada se oglašavate na Googleu, ili kada kupujete dodatni diskovni prostor i slične njihove usluge. Doduše, taj ispo­ručitelj ima opciju da se deklarirate kao građanin, u ko­jem slučaju vam naplati irski PDV, a vi plaćajte sa privatnog računa.

Međutim, oglašavanje na Facebooku dostupno je samo poduzetnicima, što je činjenica koju izjavljujete prihvaćanjem njihovih uvjeta poslovanja već prilikom postavljanja stranice na tom servisu, a samo je stranicama moguće oglašavati. Na svakom njihovom računu prenijeta vam je porezna obveza, a izvještaj o tome poslan je u VIES bazu.

Nadalje, servisi za rezervacije i prodaju smještajnih kapaciteta od ove godine češće traže dokaz da ste doista registrirani iznajmljivač. Samim time ste poduzetnik, te vam i oni prenose poreznu obavezu. Dodatni trošak od 25% vrijednosti stečene usluge nije zanemariv. Još je manje zanemariv trud i znanje koji su vam potrebni da ispunite gore opisane svoje obaveze.

Dakle, niti paušalno oporezivi obrtnici, dopunske djelatnosti ili sporedna zanimanja nisu abolirani od baš svih poreznih evidencija. Prilagodite se!

(c) Zorana Mavričić-Korošec, Makora knjigovodstvo

Tekst sam napisala 30.6.2016 za Rubriku Poduzetnik Tjednika Ri-telefax Burza

Molim, u svim mojim tekstovima obratite pažnju na datum objavljivanja, jer propisi se mijenjaju i mogli biste steći krivi dojam o njihovu važenju. Točne i svježe informacije možete dobiti putem usluge

Konzultacija

statični direktor

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo