Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
25 STU

“Paušalni obrt”?

by Zorana Mavricic-Korosec

Ovaj tjedan ću nastojati objasniti zašto pogrešna upo­treba sintagme iz naslova može malog poduzetnika koštati i više od 20.000 kn.

Iako brojni portali i stra­nice naših institucija na dru­štvenim mrežama možda pišu drugačije, ja i dalje tvr­dim da izostaje stvarna i konkretna podrška malim poduzetnicima kojima je najpotrebnija: to su oni koji si ne mogu platiti pomoć profesionalaca, a koji su shvatili da jedino svojim znanjima i talentima, pa i u okvirima datih nesretnih okolnosti, mogu riješiti svo­ju egzistenciju – pa se od­važe iskušati u poduzet­ni­čkim vodama.

U ovoj rubrici nastojimo biti baš takvima od pomoći, pa ćemo dijelom ponoviti i dijelom proširiti informacije o paušalnom oporezivanju obrta, i to u doba kada vam je najpotrebnije.

banergornji copy

Naime, u paušalno opo­rezivanje obrtnici mogu ući prilikom otvaranja obrta, ali i početkom svake godine.

Kako je ova baš na iz­ma­ku – sada je vrijeme da pro­vjerite zadovoljavate li uv­jete i razmislite o tome, a onda do 15. siječnja takvu svoju odluku dojavite porez­nicima.

Kada nećete moći ući u paušalno oporezivanje?

Ako ste u sustavu PDV-a, ako ste tijekom ove godine imali primitke veće od 149.500 kn, ako imate izdvojenih registriranih pogona, ili ako se bavite trgovinom ili ugostiteljstvom.

Da podsjetim, primici su ono što ste tijekom ove go­­di­ne naplatili, a to nisu ukup­ne isporuke i to nije do­hodak (razlika između primitaka i izdataka). Ove sam pojmove u ranijim član­cima detaljno objašnjavala, pa slobodno pročitajte ranije tekstove.

Ako poslujete kao supoduzetnici, ortaci kroz obrt – također možete biti paušalno oporezovani. Ako imate zaposlenih – također možete biti u ovom sustavu plaćanja poreza.

Zašto bi se netko odlučio na paušalno oporezivanje? Četiri su glavna razloga:
– manji iznosi poreza,
– manji iznosi doprinosa za obrtnika,
– izostanak obveze vođe­nja poslovnih knjiga i
– jednostavna fiskalizacija gotovinskih naplata

Poreza i doprinosa ćete zajedno ukupno za godinu dana platiti oko 15.000 kn, a ako ste zaposleni i dodatno poslujete kroz ovakav obrt – oko 5.500 kn.

Usporedite li to sa iznosom od više od 21.000 kn koji ostali obrtnici godišnje plate samo za doprinose, a tome se na kraju godine pridodaje porez na dohodak, te trošak knjigovodstvenih us­luga za godinu dana – raču­nica je primamljiva, zar ne?

Od poslovnih knjiga trebate voditi samo knjigu pro­meta, što će znati ispuniti svaka pismena osoba. Iz nje ćete derivirati podatke u obrazac koji ćete predati poreznicima po isteku go­dine.

Sve što gotovinski napla­tite, ne trebate dojavljivati pu­tem servera i skupih ra­čunalnih programa i opre­me, već je dovoljno da izdate račun iz brojčano označe­nog bloka, koji ste ovjerili u poreznom uredu.

Oni koji će u budućnosti registrirati obrtničku djelatnost, ne smiju propustiti rok od 8 dana u kojem se trebaju javiti poreznicima i za­tražiti paušalno oporeziva­nje za taj novi obrt. Da bu­dem još jasnija, ne postoji nešto kao “otvaram paušalni obrt”. Otvaranje obrta je jedna radnja, a zahtjev za ovakvim oporezivanjem dru­ga radnja. Prva se obavlja pri uredima za gospodarstvo, a druga u poreznom uredu.

Propustite li ovu drugu ra­dnju – tijekom prve godine poslovanja morat ćete voditi poslovne knjige i utvrđivati iz njih svoju poreznu oba­vezu, plaćati veći iznos za svoje doprinose, i fiskali­zirati račune računalnom vezom sa serverom porezne uprave.

banerdonji copy

To što vam službenik u prvom uredu nije znao reći baš ništa o ovome, neće vam biti opravdanje kad se sve prelomi preko vašeg džepa.

Uostalom, onaj tko nije spreman uložiti napor da do­bro prouči odrednice svojeg poduzetništva, ili da plati stručnoj osobi savjet – bolje da niti ne započinje podu­zetništvo.
S druge strane, masa ‘kva­zi poduzetnika’ koji su godinama crpili socijalne fondo­ve ove države istovremeno skupljajući priloge u kasice svojih tzv. udruga, a koje te prihode nisu prijavljivale – u ovom tekstu mogu iščitati jasne smjernice kako da nastave legalno poslovanje, uz MANJE, a ne NIKAKVO pla­ćanje poreza.

Moja struka iz toga neće profitirati, ali bit će lakše biti svima zajedno, kada se teret malo svali s leđa onih koji su se usudili registrirati podu­zetništvo i rasporedi na sve koji realno na tržištu posluju i konkuriraju.

Tekst sam napisala za tjednik Ri-Telefax Burza i objavljen je pod istim naslovom  dana 20.11.2014., te u rubrici Poduzetnik dana 25.11.2014.

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo