Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
20 SIJ

‘Part time’ na hrvatski način

by Zorana Mavricic-Korosec

Nedavno nađoh na internetu umotvorine poduzetnika-blogera koji su, kao, otkrili famozni način uštede: angažirat će radnika samo kad im treba! To su, naravno, pročitali na stranim web portalima, kao uobičajeno ponašanje inozemnih poduzetnika!
Međutim, pogledajmo je li to i nama u Hrvatskoj moguće primjeniti, barem prije najavljenog Zakona o radu!!!
banergornji copy

Prva ideja je ‘zapošljavanje po ugovoru o djelu’. Prije svega, upozoravam da već ova rečenica sadrži paradoks, koji vas može koštati velike kazne. Jer, prema našim zakonima honorarno je moguće angažirati nekoga da vam odradi neko DJELO, neki zaokružen posao, rad na kojem će trajati neko određeno vrijeme. Inspektori rada neće prihvaćati opis koji ste vi napisali u neki ugovor, već će cijeniti stvarnu prirodu posla koji ta osoba za vas obavlja i ukoliko utvrde da je to bio rad, a ne djelo – kaznit će vas za zapošljavanje na crno i obračunati k tome i sva davanja koja ste morali platiti.
Slijedeća je umotvorina honorarni rad prikazivati kao autorsko djelo, pa vas upućujem da dobro proučite zakon o autorskom djelu i ustanovite je li djelo za koje ćete nekoga angažirati doista originalno intelektualno (kreativno) ostvarenje – jer jedino to je autorsko djelo.
Razlika je, naravno, u davanjima: za isplate po ugovorima o djelu (klasnični honorarci), osim naknade dužni ste platiti i doprinose za mirovinsko osiguranje 20% i za zdravstveno osiguranje 13%, porez 25% i prirez.
Ono što zovu ‘part time’ bilo bi zapošljavanje na nepuno radno vrijeme (svako manje od 40 sati tjedno).

banerdonji copy
Tu je važno da dobro ugovorite sve što je potrebno sa vašim djelatnikom i da dosljedno primjenjujete sve radno-pravne propise, te da pazite da sve promjene u roku od 24 sata prijavljujete na šaltere mirovinskog i zdravstvenog osiguranje. Ovaj dio u praksi otežava stvari, i u priličnoj mjeri onemogućava fleksibilne promjene, pa vas upozorovam da pazite. Dobar će knjigovođa tu odigrati ključnu ulogu.
U tom ćete slučaju poreze i doprinose  plaćati samo na plaću isplaćenu za tu neku manju satnicu, onda kada vam djelatnik nije potreban svih 40 sati tjedno, a izračun sam dala u prethodnom  tekstu.
Sretno!

ostali savjeti copy

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo