Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190

Paket "Jdoo specijal"

Namijenjena je jednostavnim društvima koja imaju jednog zaposlenog, koji je ujedno i direktor tog poduzeća, a kojom Vam se omogućava da redovno ispunjavate svoje obaveze u vezi plaća i izvještavanja poreznika o njima, a ostali dokumenti se knjiže po isteku razdoblja.

Pogodna je za one koji imaju oscilacije u obimu poslovanja tijekom godine, ili malo dokumenata za knjiženje, a uz nju i obvezu vezanu uz direktora poduzeća. .

Dostupno: jednostavnim d.o.o. kojima je osnivač i direktor ista osoba osoba  i koje nije u sustavu PDV-a niti u VIES bazi (ne posluje sa Europom)

Način dostave dokumenata:

  • elektronski,
  • poštom ili
  • osobno

Poslovni odnos: ponuda – narudžbenica

Plačanje:

  • za obračune plaća: unaprijed za najmanje 12 mjeseci.
  • za ostala knjiženja: 70% prilikom narudžbenice, ostatak prije preuzimanja gotovih dokumenata.

Rok izvršenja:

  • za obračune plaća: po Vašem izboru: 10 dana od uplate akontacije, ili 10 dana od dojave datuma isplate;
  • za ostala knjizenja 20 -30 dana od uplate akontacije

Izvođenje: knjižimo po isteku razdoblja, isporučujemo gotove poslovne knjige, izvješća i porezne prijave koje sami predajete nadležnim uredima (osim obračuna plaće), bez savjetovanja i podrške

Prednost: povoljna cijena i redovni obračuni plaća

Posebna pogodnost: ako su parametri plaća bez promjene i datum isplate se ne mijenja, odobravamo 17% popusta na cijenu obračuna plaća

Servis E-porezna – gratis 1 godinu, bez potrebe za certifikatom

Ako želite konkretnu ponudu, sa preciznom cijenom, molim kontaktirajte nas

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija