Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
04 LIP

Obrt, paušalni

by Zorana Mavricic-Korosec

Često čujemo do budućih obrtnika rečenicu: “otvorit ću paušalni obrt”.

Budući da su otvaranje obrta i paušalno oporezivanje dvije različite stvari, ovdje bih vam željela objasniti razliku i značenje.

O otvaranju obrta već smo pisali ranije u ovoj rubrici. Ovdje je značajno dodati da otvaranje obrta, tj. dobivanje rješenja o upisu obrta, a niti rješenja o upisu početka obrta – nemaju nikakve veze sa oporezivanjem toga obrtnika.

Da biste bili paušalno oporezovani, morate to zatražiti od prezne uprave, jer ako to ne učinite bit ćete obveznik plaćanja poreza na dohodak temeljem podataka iz poslovnih knjiga.

Dakle, nakon dobivanja rješenja o početku poslovanja, a u roku od 8 dana trebate se obratiti nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu vašeg prebivališta i zatražiti paušalno oporezivanje.

Što zapravo znači paušalno oporezivanje? To da pristajete plaćati određenu visinu poreza, bez obzira na visinu vaše zarade. Zauzvrat, dobivate neke beneficije.

banergornji copy

Uvjeti za paušalno oporezivanje su slijedeći, i moraju biti sipunejni kumulativno (svi odreda):

  • da niste u sustavu PDV-a

  • da primici u prošloj godini nisu bili veći od 149.500 kn (ovo se, naravno, ne primjenjuje na novootvorene obrte)

  • da obrtnik nema izdvojenih pogona ili poslovnih jedinica

  • da se obrtnik NE bavi trgovinom ili ugostiteljstvom

Po novijim propisima i ortaci u zajedničkom obrtu mogu biti u sustavu paušalnog oporezivanja, ali svi zajedno moraju ispunjavati sve propisane uvjete.

Također, moguće je i da imate zaposlene osobe i da budete paušalno oporezovani.

Koje su beneficije:

  • relativno mali iznosi poreza

  • manji iznosi obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

  • mogućnost gotovinskih naplata bez fiskalizacije računa

Tri su razine godišnjeg paušalnog poreza:

  • za primitke do 85.000 kn plaća se godišnje 1.530 kn poreza

  • za primitke od 85.000,01 kn do 115.000 kn plaća se godišnje 2.070,00 kn poreza

  • za primitke od 115.000,01 kn do 149.500 kn plaća se godišnje 2.691,00 kn poreza

Porez se plaća kvartalno, pa će tako onaj iz I. razreda plaćati po 382,50 kn do kraja ožujka, lipnja, rujna i prosinca. Ako ste sa područja grada ili općine u kojoj se plaća i prirez, plaćat ćete nešto veće iznose, ovisno o stopi prireza.

Time ste riješili samo obvezu poreza, pa ne zaboravite računati i na obavezu plaćanja doprinosa. Međutim, i oni su vam manji nego ostalim obrtnicima i iznose 1.054,17 kn mjesečno.

K tome, od poslovnih knjiga trebate voditi samo knjigu prometa, a do 15.01. trebate predati godišnje izvješće o ostvarenim primicima.

Račune ste obavezni izdavati, ali ih ne morate fiskalizirati.

Važno je da znate da ste svaku promjenu u uvjetima dužni promtno prijaviti poreznoj upravi, u kojem slučaju će vam paušalno oporezivanje biti ukinuto.

U praksi, mnogi se mali obrtnici, većinom zanatlije odlučuju za ovakav način oporezivanja. Za one koji planiraju veće poduzetničke pothvate, ne bih preporučila ovakvu odluku iz razloga što oni imaju u početku veće investicije u opremu i inventar, pa se cijela priča ne isplati.

Kao i uvijek, preporučit ću isto: saznajte sve detalje o propisima koji određuju vaše poslovanje, konzultirajte se sa stručnjacima, i donesite promišljenu poslovnu odluku.

 

banerdonji copy

ostali savjeti copy

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo