Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
23 PRO

Likvidacija udruge nakon novih propisa

by Zorana Mavricic-Korosec

Javna je tajna da je niz udruga obavljalo poduzet­ničku djelatnost, a da to u njihovim poslovnim knjigama nije bilo vidljivo. U situ­aciji u kojoj su kontrolni organi okretali glavu na dru­gu stranu, a politika imala saveznika u dijelu neprofit­nog sektora, mnoge male udruge su se vozile na istom valu. Prema Europi lijepo su izgledale statistike koje su neupućenima dale zaključiti kako je kod nas razvijeno civilno društvo. Naravno, statistika je češće paravan nego pokazatelj.

Pečat udruge prečesto je služio samo za brži i jeftiniji put do nekog štanda za prodaju, dvorane za tobožnja predavanja i slično. Ono što se prodalo i donacije u fa­mozne sveprisutne kasice (škrabice) završavalo je tko-zna-gdje. Odredbe u sta­tutima kako će po prestanku udruge sva imovina prijeći osnivačima davale su dodatni spokoj trojci koja je ud­rugu osnovala. Članova je često bilo malo, ili nimalo.

banergornji copy

Skoro dvije godine trajalo je postepeno implementiranje poruke zakonodavca da tako neće dugo moći da­lje. Metodom mrkve i batine poruke su bile kontradiktor­ne: neko vrijeme se najav­ljivalo da će udruga za svako poduzetništvo morati os­nivati poduzeće, što je izazvalo salve negodovanja. Kra­jem ljeta se od toga odustalo. U Zakon o udrugama unesena je tek odredba da će uredi koji prate udruge do­javljivati poreznicima upis gospodarskih djelatnosti u statute udruga, te da će se isto postupati u slučaju ne­čije prijave. Prema reakcijama neprofitnog sektora, meni se činilo da su s tom odredbom bili spokojni. Na seminarima su ljudi iz služ­benih timova predlagača za­kona dali naslutiti da će težište biti na kontroli utroška javnog novca.

Hoće li mali poduzetnici postati izdajice svojih nelojalnih konkurenata, kad ih sustav neće štititi, pitali smo se mnogi…

A onda tihi obrat: rješe­nje toliko elegantno da je prošlo prilično nezapaženo, pobuna je izostala. A sve zato što je dana kroz promjenu propisa koji neprofitni sektor slabo prati: Zakona o porezu na dobit.

Jedan članak nekidan iz­mijenjenog zakona veli da je niz organizacija, među kojima su i udruge, dužno u ro­ku od 8 dana od početka obavljanja gospodarske djelatnosti prijaviti se u registar obveznika poreza na do­bitak. U kontekstu (kroz Zakon o udrugama uvede­ne) kaznene odgovornosti odgovornih osoba udruga – jedna rečenica je stvorila uvjete da se stanje drastično promijeni.

banerdonji copy

Udruga koja obavlja gos­podarsku djelatnost dužna je za nju voditi računo­vod­stvo i izvješća kojima će se moći utvrditi točna dobit, i na ispravan i transparentan način sučeliti prihode i sve rashode tog poduzetništva. Usporedno, mora voditi i računovodstvo za neprofit­ne organizacije sukladno tom zakonu, isto nedavno unekoliko izmijenjenom.

Nema sumnje da ćemo većina kolega iz moje struke znati to činiti, jer pravila su sasvim jasna. Hoćemo li to biti spremni činiti za sitne novce za koje smo vodili knjigovodstvo udruga do sada, drugo je pitanje. Radi se o više nego dvostrukoj količini posla.

Za vodstva udruga se, s druge strane, postavlja pita­nje ima li smisla nastaviti s udrugom kao paravanom, ili se suočiti sa istinom i za­početi poslovanje kroz obr­te, poduzeća ili zadruge. Po­rezi su očito neminovni, a jednostavniji načini doista postoje i u ovoj rubrici ih se često spominje.

Moje je mišljenje da će udruge koje imaju dugogo­dišnje kvalitetne programe, koje često plasiraju prema proračunima – naći nedvoj­beni interes da nastave postojanje.

Ostali će vjerojatno u kratkom roku odumrijeti. Pri tome će biti veliki broj onih koji se neće niti potruditi provesti službenu likvidaciju udruge, pa makar i po skraćenom postupku.
Za njega je potrebna od­luka skupštine udruge ili protek dovoljno dugog roka od potrebe njenog održavanja, a da se nije uspjela održati, ili pad broja članova udruge ispod broja potreb­nog za osnivanje iste.

Ako članovi upravnog ili izvršnog tijela udruge daju ov­jerene izjave da udruga ne djeluje, da su ispunjene sve njene obveze i da je imovina raspodijeljena sukladno pro­pisima, osoba ovlaštena za zastupanje može dati zahtjev za upis prestanka pos­tojanja udruge nadležnom ure­du (u pravilu je to isti onaj u kojem je udruga i os­novana).

Svi ti članovi još će pet godina solidarno odgovarati za eventualne obveze ud­ru­ge, a njihova će imena i OIB biti upisani u Registar udruga.

Ne smetnimo s uma da od 1.10. ove godine imovina udruge više ne može biti raspoređivana osnivačima ili članovima, već samo drugoj pravnoj osobi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve.

To bi mogao biti ozbiljniji problem.

Sretno!

Tekst sam napisala za tjednik Ri-Telefax Burza i objavljen je pod naslovom Likvidacija udruge dana 18.12.2014., te u rubrici Poduzetnik dana 23.12.2014.

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo