Korona mjere po vrstama poduzetnika
Zorana Mavricic-Korosec
Makora konzultacije

Kažu da se čovjek na sve navikne, pa smo se tako svi već pomalo prilagodili uvjetima koji su nas zatekli pandemijom COVID-19. Poduzetnici su svakako među najprilagodljivijim jedinkama, pa bi netko mogao reći da smo i za ovu situaciju spremniji nego veći dio populacije. S time bi se složila, kad ne bi postojala činjenica rizika, koji nas sve znatno više opterećuje osobito u ovim vremenima kad je višestruko uvećan. Naša briga nije kako samo osobno da prebrodimo krizu, nego je svaki poduzetnik dio šire mreže zaposlenika, dobavljača, kupaca i ostalih poslovnih partera i međuovisnost je velika. Time su i brige i potreba za adekvatnim odgovorom na kaotične uvjete otežavajuća okolnost.

U ovom tekstu nastojat ću prikazati mjere koje su poduzetnicima dostupne za upravljanje obvezama za javna davanja, koje su donesene u dva navrata. Tekst je namijenjen kao informacija malim poduzetnicima za primarne planove, a za detalje će se svaki ipak morati detaljno konzultirati. Kaos će proći, a posljedice odluka koje smo donijeli iz kaosa će potrajati.

ZAPOSLENICI – PLAĆE I DOPRINOSI

U ovom dijelu postoji najviše varijacija, a suština je u tome da se ugovori i propisi moraju poštivati i pandemija nije dovoljan razlog da poslodavac samovoljno derogira svoje ugovorne obveze. O tome postoji dosta savjeta na internetu, a svakog tko ima ozbiljnijih problema savjetujem da ne poduzima ishitrene radnje bez konkretnih savjeta pravnika i bez njihovih uvida u konkretne ugovore. Stanovite mjere pravne ‘samopomoći’ izmjenama ugovora i pravilnika su moguće, ali nikada retroaktivno.

Neki su poslodavci tražili potpore za očuvanje radnih mjesta od HZZ, te su dobili ili pozitivne ili negativne odgovore i novac, ili samo jedno ili ništa od toga. Nemali broj dobio je praviše potpora.

Važno je znati da se plaće redovno obračunavaju, a dobivena potpora služi za podmirenje neto plaće onih radnika koji su bili prijavljeni u mjeru i pozitivno ocijenjeni. Ako odgovor HZZ još nije došao, poslodavac treba poštovati ugovorene rokove isplate plaće, a kasnije će saznati hoće li mu financijska pomoć biti odobrena.

Oni koji su dobili potpore, prije svega moraju uzeti u obzir činjenicu da radniku pripada ugovorena plaća, pa ako je ona veća od 3.250 kn neto za ožujak, ili 4.000 kn za travanj i svibanj (to su iznosi potpora po radniku koji radi u punom radnom vremenu) – potrebno je obračunati tu veću plaću i potpora će podmiriti samo dio iznosa neto plaća, a ostatak će ići na teret poslodavca.

Skrećem pažnju da je potpora za travanj i svibanj veća od iznosa minimalne plaće i da poslodavci koji su dobili potpore za zaposlenike s kojima imaju ugovorenu minimalnu plaću, moraju njima za navedene mjesece obračunati i isplatiti tu veću plaću, ili vratiti HZZ razliku primljene potpore.

Dodatno, oni koji su dobili potpore, bit će oslobođeni obveze plaćanja doprinosa i poreza proporcionalno dobivenom iznosu potpore. To znači, da će davanja na iznose neto plaća veće od gore navedenih neto iznosa također ići na teret poslodavaca.

Za korištenje ove pogodnosti nije potrebno ništa posebno od bilo koje institucije tražiti, već će sama Porezna uprava izvršiti storniranja zaduženja po JOPPD obrascima. Ponavljam: ne svih zaduženja, nego dijela razmjernog dobivenim potporama.

Poslodavci koji nisu tražili ili dobili potpore, mogu se obratiti Poreznoj upravi sa zahtjevom za odgodu plaćanja uslijed nastupa posebnih okolnosti i ako dokažu pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za barem 20%, ili učine vjerojatnim da će im prihodi/primici u naredna tri mjeseca pasti najmanje za 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te ako nema poreznog duga većeg od 200 kn – dobit će odgodu od 3 mjeseca za sva davanja.

Da ne bi bilo zabune, odgodu mogu tražiti i oni koji su dobili potpore, pa će ju koristiti za onaj dio davanja koji ide na njihov teret.

Nakon odobrenja zahtjeva, PU sama prevalutira dospijeće pojedinih zaduženja po JOPPD obrascima za 3 mjeseca u budućnost. Primjerice, za plaće isplaćene 15.4. doprinosi i porezi dospijevaju 15.7.2020.

 

PDV

Oni obveznici koji PDV plaćaju po naplati, nemaju nikakvih pogodnosti, jer oni ionako naplate PDV od svojih kupaca i prosljeđuju u državni proračun taj PDV, uz istovremeno priznavanje pretporeza iz ulaznih računa koje su platili.

Oni obveznici koji utvrđuju obvezu PDV-a prema izdanim računima i koji nemaju dospjeli porezni dug veći od 200 kn, te imaju pad prihoda/primitaka od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 2019-te, ili mogu temeljem svojih projekcija pretpostaviti da će mu prihodi/primici u naredna 3 mjeseca pasti za najmanje 20% – mogu podnijeti Poreznoj upravi zahtjev za odgodu plaćanja utvrđene obveze PDV-a.

Neće im se odgađati cijeli iznos PDV-a, već samo dio za koji dokaže da je razlika između obveze utvrđene prema izdanim i primljenim računima i obveze koja nastaje kada se za predmetni mjesec primjeni kriterij naplaćenih/plaćenih naknada. Da bi to mogao, knjigovodstvo mora napraviti knjiženja po oba kriterija i prikazati razliku na posebnoj poziciji obrasca. Za navedeni iznos razlike – po odobrenju PU – bit će na kartici PU provedena odgoda za 3 mjeseca, a po isteku ta tri mjeseca potrebno je uplatiti u proračun i tu razliku.

 

PDV PRI UVOZU DOBARA

Kod uvoza dobara u razdoblju od 9.4.-20.6.2020., temeljem obračuna nadležne carinarnice obveznici PDV-a će iznos PDV-a u predmetnom razdoblju prikazati kao obvezu i pretporez na obrascu PDV, bez da ga prethodno plaćaju prije nego im je roba uopće puštena sa carinskog područja.

 

PDV NA DONACIJE

Obveznici PDV-a su oslobođeni plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga koje su bez naknade ili protučinidbe obavili u cilju borbe protiv učinaka pandemije COVID-19, u razdoblju od 9.4.-9.7.2020.

 

DOPRINOSI OBRTNIKA PAUŠALNO OPOREZOVANIH

Neki paušalno oporezovani obrtnici su dobili potpore HZZ, i njima će biti otpisani i doprinosi za mjesece za koje su dobili potpore. Dakle, potpore slobodno podižu sa svojih računa ili uplaćuju na svoj tekući račun, a doprinosi će im od strane PU biti stornirani i nikada ih neće morati platiti.

Paušalno oporezovani obrtnici koji nisu prijavljeni u obrt jer istovremeno su negdje drugdje zaposleni, nisu mogli ni tražiti potporu, a po isteku godine će platiti doprinose u iznosu koji ovisi o razredu u kojem će biti prema stvarnim primicima, jednako kao što bi bili i da nije krize. Ako će imati manje primitke nego da krize nije bilo – platiti će manje doprinose.

Za otpis obveza pogledajte dolje istoimeni odlomak.

 

DOPRINOSI OBRTNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

Oni obrtnici koji su za sebe ostvarili potpore HZZ, bit će oslobođeni dijela doprinosa. Naime, za ožujak će biti oslobođeni 1.482,81 kn doprinosa, a za travanj i svibanj po 1.825 kn doprinosa. PU će sama stornirati taj dio obveze, a obrtnici podnose JOPPD za svoje doprinose, kao i uvijek.

S obzirom da je mjesečni iznos doprinosa obrtnika koji vodi knjige ukupno za sva tri doprinosa 2.074,05 kn, razliku od 591,24 kn za ožujak tj. 249,05 kn za travanj i svibanj će obrtnici sami podmiriti. Eventualno mogu zatražiti odgodu prema gore navedenim uvjetima za sve odgode plaćanja, pa će mu te razlike imati dospijeće tri mjeseca kasnije.

Obrtnici koji vode knjige, a istovremeno su negdje drugdje zaposleni – ne plaćaju doprinose tijekom godine, već po isteku godine u odnosu na iznos ostvarenog dohotka, pa nisu ni mogli dobiti poticaje HZZ za sebe, a po isteku godine će platiti uobičajeno.

Za otpis obveza pogledajte dolje istoimeni odlomak.

 

POREZ NA DOHODAK OBRTNIKA

Za smanjenje ili ukidanje akontacije poreza na dohodak koju poreznici zadužuju krajem svakog mjeseca, a koja je izračunata temeljem porezne prijave za 2019-tu, obrtnik može putem ePorezne zatražiti ukidanje ili smanjenje, ali su pravila ista kao i prije pandemije: potrebno je izvodom iz poslovnih knjiga 2020-te dokazati da je dohodak znatno manji.

Bez toga, obrtnik može podnijeti zahtjev za odgodu plaćanja uslijed nastupa posebnih okolnosti i ako dokaže pad primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za barem 20%, ili učini vjerojatnim da će mu primici u naredna tri mjeseca pasti najmanje za 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te ako nema poreznog duga većeg od 200 kn – dobit će odgodu od 3 mjeseca za sva davanja. Nakon odobrenja zahtjeva, PU sama prevalutira dospijeće akontacija za 3 mjeseca, pa će tako onaj za travanj dospijeće imati 31.7.

 

POREZ NA DOBIT

Za smanjenje ili ukidanje akontacije poreza na dobitak, koja proizlazi iz prijave poreza na dobit za 2019-tu, pravila se nisu mijenjala: poduzetnik treba izračunati dobitak u nekoliko mjeseci ove godine i poslovnim knjigama dokazati da je on znatno manji. Knjigovođe već znaju koje dokumente moraju izraditi, a oni skoro jednaki završnom računu koji se radi na kraju godine. Ako dokaze smatra relevantnima, PU može donijeti rješenje o ukidanju ili smanjenju akontacija.

Razlika poreza na dobit koja je utvrđena prijavama za 2019-tu godinu, prema zadnjim izmjenama propisa i vezano na pandemiju dospijeva 31.7.2020.,  a ne više na dan prijave porezne prijave. Čak je i rok predaje PD obrazaca i GFI pomaknut na 30.6.2020.

Međutim, do trenutka kad zaključujem ovaj tekst, nije poznato što će se dešavati u svibnju i lipnju sa akontacijama poreza na dobit: hoće li biti zaduživane kao i u prvom dijelu godine ili neće uopće biti zaduživane, te što će biti sa akontacijama za one koji ipak podnesu PD obrazac u travnju. Čim saznam, dopunit ću tekst.

Edit: saznajem da će obveznicima kojima je zabranjen rad odlukom Stožera, PU stornirati zaduženja za akontacije u mjesecima zabrane rada, o čemu neće izdati rješenje, nego obveznik može to saznati uvidom u porezno-knjigovodstvenu karticu na ePoreznoj.

 

OTPISI OBVEZA

Na kraju ono što mnoge najviše zanima: hoće li nešto biti otpisano, pa da se nikada ne treba platiti? 

Oni koji su u razdoblju od 20.3. do 20.6.2020. imali pad isporuka u odnosu na isto razdoblje prošle godine 50% ili više, a u 2019-toj su imali vrijednost isporuka manju od 7,5 milijuna kuna, bit će u cijelosti oslobođeni doprinosa i izravnih poreza dospjelih u tom razdoblju.

Oni koji su lani imali isporuke veće od 7,5 milijuna kuna, bit će oslobođeni davanja razmjerno stvarnom padu.

Pažnja: ovo se ne odnosi na: PDV, carine i trošarine doprinos za MO II. stup, poreze i prireze vezane uz konačne dohotke (od kapitala, imovine, dohodak od samostalne djelatnosti koji se plaća paušalno), na naknade i davanja na igre za sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima, reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Onima koji su tražili odgodu plaćanja, PU će sama pokrenuti postupak provjere uvjeta za odgodu,

a oni koji nisu tražili odgodu nisu ni u kakvom lošijem položaju, jer imaju vremena do 20.6.2020. podnijeti zahtjev i dokazati taj znatan poremećaj poslovanja.

 

IZNAJMLJIVAČI STANOVA, SOBA I POSTELJA PUTNICIMA I TURISTIMA KOJI POREZ PLAĆAJU PAUŠALNO

Bit će oslobođeni plaćanja jedne kvartalne obveze, konkretno one koja dospijeva 30.6.2020. i tako će platiti poreza za ¼ manje ove godine.

Još nešto:

Oni koji žele tražiti odgode plaćanja, a imaju porezni dug, mogu se prvo obratitti PU sa zahtjevom za sklapanje upravnog ugovora, koji bi im omogućio plaćanje obveza u roku od 24 mjeseca, uz kamatu koja je 3% niža. U tom ugovoru budu definirani rokovi i iznosi plaćanja tih rata.

Oni koji uspješno odgode svoje obveze za doprinose i poreze kako je gore opisano, a ipak budu sretnici kojima prihodi nisu pali za više od 50%, moći će se obratiti PU za sklapanje upravnih ugovora za obročnu otplatu tih obveza i to bez obračuna kamata.

Mogu na kraju potvrditi iz iskustva naših klijenata da se svi zahtjevi za odgodama vrlo brzo rješavaju i da su većinom usvojeni temeljem pismeno sročenog obrazloženja. Upravni ugovori, tamo gdje je postojao dug, također se brzo rješavaju kako bi obveznici mogli tražiti odgode. Svjedočila sam i jednom ukidanju akontacija poreza na dohodak bez priloga.

Ako imate saznanja o još nečemu što drugima može pomoći, javite!

Uglavnom, odjednom svašta može bez pečata i online, o čemu smo ranije samo sanjali. O povezanosti podataka u aplikaciji ePropusnice, neću ni govoriti! Nadam se da nam ona neće dugo trebati i još više da te ‘big brother’ navike neće zaostati još dugo nakon pandemije!

Čuvajte se, ljudi dragi i

Zdravo!

Napisala 14.04.2020.

(c) Zorana Mavričić-Korošec   

Zbog aktualnosti ovaj je tekst objavljen prvi puta ovdje, a brojne druge tekstove autorice pratite na

https://burza.com.hr/portal/poduzetnik gdje piše tjedno već osmu godinu (osim u vrijeme pandemije, kad se trese od straha i radi više nego ikada)

i

u Časopisu Poduzetnik, za koji redovno piše treću godinu.

 

 

 

Makora knjigovodstvo

Čitaj još …

Kako krenuti u poduzetnišvo 1 dio

Kako krenuti u poduzetnišvo 1 dio

UVOD Budući da 18 godina vodim računovodstveni servis, moji kontakti sa poduzetnicima i onima koji to žele postati su glavni dio mog posla. Naši su klijenti redom uspješni i dugogodišnji poduzetnici duboko svjesni svoje pozicije u našem zakonodavnom i poslovnom...

Kako krenuti u poduzetništvo 2 dio

Kako krenuti u poduzetništvo 2 dio

POSLOVANJE FIZIČKIH OSOBA Ovo je 2 nastavak serijala, linkovi na ostale dijelove su na kraju teksta DOMAĆA RADINOST I SPOREDNO ZANIMANJE Ovaj oblik poslovanja fizičke osobe namijenjen je malom obimu poslovanja jer je ovim putem dopušteno ostvariti primitke do nivoa 10...

Kako krenuti u poduzetništvo 3 dio

Kako krenuti u poduzetništvo 3 dio

OPOREZIVANJE PODUZETNIKA FIZIČKIH OSOBA I PLAĆANJE DOPRINOSA ŠTO ZNAČI PAUŠALNO OPOREZIVANJE Iako je u razgovoru često korišten termin ‘paušalni obrt’, ovdje želim upozoriti da je tako nešto nemoguće otvoriti. Osoba uvijek otvara obrt u jednoj instituciji (Ured za...

Kako krenuti u poduzetništvo 4 dio

Kako krenuti u poduzetništvo 4 dio

PODUZETNIŠTVO PRAVNIH OSOBA   Za potrebe ovog teksta bavit ćemo se poduzećima oblika društvo sa ograničenom odgovornišću - d.o.o. i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću - j.d.o.o., koji su najčešći u malom poduzetništvu. Za više informacija:...

Novosti u 2021. za poduzetnike

Novosti u 2021. za poduzetnike

Da nismo u razdoblju krize usljed epidemije i zabrane rada brojnim poduzetnicima, koja je uvećana posljedicama serije potresa, mogli bismo se veseliti smanjivanju brojnih poreznih stopa. Međutim, čini mi se da ove godine sve te nove propise većina poduzetnika dočekuje...

Poduzeće vs. obrt dohodaš

Poduzeće vs. obrt dohodaš

Danas ukazujem na porezne razlike u poslovanju poduzeća i obrta koji vodi knjige, jer kalkulatori dohotka na internetu ne upućuju na te činjenice, pa neupućeni poduzetnici dobiju krivu informaciju, iz razloga što u kalkulator ubacuju krive parametre. Opće je poznato...