Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
29 LIS

Kako otvoriti obrt?

by Zorana Mavricic-Korosec

Želite li otvoriti obrt, trebate se obratiti županijskom uredu za gospodarstvo, prema mjestu sjedišta budućeg obrta, npr. Rijeka, Opatija…

Tamo ćete dobiti besplatno potrebne tiskanice (RL-1 i RL-3), koje ćete sami ispuniti.

banergornji copy

Možete se obratiti i na servise Hitro, (u Primorsko-goranskoj županiji samo u Rijeci) međutim za manje gradove i općine, ovaj servis ne posreduje, već Vas šalje na urede za gospodarstvo. Osim toga, u tim uredima biste trebali dobiti i sve potrebne informacije od nadležnih referenata. Opatija, Matulji, Lovran – obratite se u Ured za gospodarstvo u Opatiji.

Uz popunjene tiskanice, predaju se i slijedeći dokumenti:

  • fotokopija osobne iskaznice,

  • zdravstvenu svjedodžbu – ali samo ako je potrebna za djelatnost koju Vi želite registrirati,

  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti: svjedodžba, majstorska diploma, uvjerenje o stručnoj osposobljenosti, iliizjava o zapošljavanju stručnog poslovođe;

  • dokaz o pravu korištenja prostora: temeljem vlasništva, ugovora o zakupu ili suglasnosti vlasnika;

  • dokaz da su kod gradnje prostora poštivani propisi o prostornom uređenju i gradnji: građevinska dozvola, uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju;

  • dokaze o uplati za obrtnicu i pristojbe;

Prije odlaska razmislite o imenu koje želite dati svom obrtu i o djelatnostima kojima ćete se baviti.

Imajte na umu da za njih trebate imati traženi smjer i strupanj obrazovanja ili – ako ih nemate – da prije registracije obrta morate imenovati poslovođu koji takvu stručnost posjeduje. Bez toga ne možete dobiti rješenje o početku poslovanja.

Otvaranje obrta u pravnom smislu zove se “upis u obrtni registar”.

banerdonji copy

U registar se možete upisati sa i bez početka poslovanja.

Ukoliko obrt otvorite bez početka poslovanja, imate rok od godine dana da ispunite uvjete za početak poslovanja, te da potom zatražite izdavanje rješenja o početku poslovanja. Ako to ne učinite, obrt će se silom zakona brisati iz registra.

Poslovati, dakle, proizvoditi ili prodavati svoje robe ili usluge možete tek kad imate upisan i početak poslovanja.

Također, od tog roka ste dužni plaćati mjesečne obaveze koje u ovom trenutku iznose cca 1800 kn.

Međutim, članarinu HOK-u (Hrvatskoj obrtničkoj komori) morate plaćati od dana upisivanja obrta u registar (dakle, i ako nemate početak poslovanja). Ne zanemarite ovu činjenicu, s obzirom da je ista od 60 – 90 kn mjesečno (ovisno o udruženju obrtnika kojem pripadate – npr. Udruženje obrtnika Opatija – Matulji; ili Kastav – Klana – Viškov ili Rijeka).

Sjedište obrta će biti mjesto u kojem se nalazi radionica ili poslovni prostor.

Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor, tada će sjedište biti adresa Vašeg prebivališta.

Troškovi kod otvaranja obrta:

  • obrtnica: 200 kn;

  • pristojbe: 200 kn

  • biljezi: 70 kn

Obrtnicu ne plaćaju: branitelji; stariji od 45 godina sa 20 godina radnog staža, koji su prijavljeni na HZZ; te oni koji otvaraju obrt na područjima posebne državne skrbi ili otocima.

 

ostali savjeti copy

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo