Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
15 LIS

Kako otvorit poduzeće u Hrvatskoj

by Zorana Mavricic-Korosec

Najčešći organizacijski oblik je društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

Ono može imati jednog ili više osnivača, pravne ili fizičke osobe.

Upravu poduzeća čini također jedna ili više osoba koje imenuje i ovlasti osnivač.

Minimalni temeljni kapital je 20.000,00 kn (cca 2.780 Eur)

Napomene:

Prije bilo kojih radnji treba:

  • provjeriti raspoloživost imena koje se želi dodijeliti novom poduzeću.

  • donijeti odluku o djelatnostima koje će se registrirati pri poduzeću.

  • donijeti odluku o sjedištu novog poduzeća;

donijeti odluku o članu/članovima uprave, tj. direktoru/direktorima poduzeća.

Predviđeni troškovi osnivanja su:

  • cca 1.400,00 kn taksa i

  • cca 2.500,00 kn trošak javnog bilježnika

tj, ukupno 3.900,00 kn (cca 540 Eur)

Postupak se vodi na slijedeći način:

1.Sastavljanje:

a) izjave o osnivanju društva – ukoliko je osnivač jedna osoba; ili

b) društvenog ugovora – ukoliko je više osoba koje osnivaju poduzeće;

2.      Potpisivanje izjave ili ugovora kod javnog bilježnika, te ovjera ostalih zahtjeva koji se podnose prilikom osnivanja poduzeća;

3.      Uplata temeljnog kapitala u bilo koju banku ili u financijsku agenciju (Fina), uz ishođenje potvrde o uplati istog.

4.      Predaja dokumenata na mjesno nadležni trgovački sud ili na servis Hitro.

5.      Po dobivanju rješenja Trgovačkog suda, podnosi se zahtjev za dobivanje statističkog i poreznog matičnog broja novoosnovanog poduzeća.

6.      Izrada pečata.

7.      Otvaranje poslovnog računa novoosnovanog poduzeća na izabranoj poslovnoj banci.

8.      Izbor knjigovodstvenog servisa

Ako je osnivač inozemna fizička osoba potrebna je putovnica ili osobna karta za EU osnivača i članova uprave. I osnivači i direktori potpisuju dokumente kod javnog bilježnika.

Prije pokretanja postupka potrebno je da svi sudionici postupka imaju dodijeljen HR-OIB.

Ako je osnivač inozemna pravna osoba potreban je svježi izvadak iz sudskog registra zemlje sjedišta, preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik, te putovnica (ili osobna iskaznica za građanina EU) direktora stranog poduzeća koje je osnivač – koji ujedno u ime osnivača potpisuje dokumente kod javnog bilježnika.

Ako je član uprave strani državljanin, potrebna je njegova putovnica ili osobna karta (ako je državljanin Slovenije). On također potpisuje dokumente kod javnog bilježnika.

banerdonji copy

Naš ured Vam omogućava da poduzeće otvorite u svega 3 koraka:

 

1.      posjet našem uredu za knjigovodstvo radi dogovora o osnovnim podacima poduzeća

2.      odlazak u javnobilježnički ured po Vašem izboru i u vrijeme koje Vam odgovara radi potpisivanja dokumenata

3.      preuzimanje svih gotovih dokumenata Vašeg poduzeća (rješenje Trgovačkog suda, matični broj, otvoreni bankovni račun u odabranoj banci)

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo