Kako krenuti u poduzetništvo 2 dio
Zorana Mavricic-Korosec
Makora konzultacije

POSLOVANJE FIZIČKIH OSOBA

Ovo je 2 nastavak serijala, linkovi na ostale dijelove su na kraju teksta

DOMAĆA RADINOST I SPOREDNO ZANIMANJE

Ovaj oblik poslovanja fizičke osobe namijenjen je malom obimu poslovanja jer je ovim putem dopušteno ostvariti primitke do nivoa 10 prosječnih plaća, što je ove  2021. godine  91.810 kn Kad se taj nivo prijeđe, obavezno je registriranje obrtničke djelatnosti.

Napominjem da se iznos primitaka promatra na godišnjem nivou, što znači da za one koji su registrirali tijekom ove godine, novo zbrajanje od nule počinje sa 1.1. naredne godine.

Što se tiče djelatnosti, teoretski je kroz ovaj oblik moguće obavljati iste djelatnosti koje se obavljaju kroz obrt. Međutim, u praksi nije tako jer Uredi za gospodarstvo ipak neke djelatnosti odbijaju ovako registrirati. 

Ako se radi o proizvodnji nekih dobara, bit će to domaća radinost, a ako se radi o obavljanju usluga registracija će glasiti kao sporedno zanimanje.

Već je spomenuto da se otvaranje vrši u Uredu za gospodarstvo, nakon čega se porezni status rješava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, što ne smiju smetnuti s uma osobito oni koji žela biti paušalno oporezovani.

Ovako registrirati poslovanje može i zaposlena i nezaposlena osoba, iako će obje plaćati i doprinose s osnova obavljanja ove djelatnosti, dok će iznos ovisiti o vrsti oporezivanja. 

Zatvaranje se obavlja na istom mjestu, te se za oba slučaja status regulira rješenjem.

Domaća radinost i slobodno zanimanje mogu biti oporezovani paušalno ili kroz vođenje poslovnih knjiga, što će dalje u tekstu biti više obrazloženo.

Što se tiče doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, oni se plaćaju i za ovakvo poduzetništvo, a njihov iznos ovisi o vrsti oporezivanja, što će također biti niže objašnjeno.

 Za više informacija: https://makora.hr/konzultacije 

OBRT

Isporuke kroz obrt nisu vrijednosno ograničene, što znači da onaj komu odgovara poslovanje kroz ovaj organizacijski oblik može neograničeno nastupati na tržištu te zapošljavati neograničen broj zaposlenika.

Obrt se također otvara pri uredima za gospodarstvo, koji izdaju rješenje o upisu u registar obrta i upis početka rada obrta, jednako kao što u slučaju zatvaranja izdaju rješenje o zatvaranju obrta.

Osim redovnih obrta, za čije otvaranje nisu potrebni posebni uvjeti, postoje i vezani obrti kod kojih je dodatni uvjet konkretna stručna sprema ili radno iskustvo obrtnika ili posebni uvjeti prostora u kojem će se obavljati obrtnička djelatnost.

Obrtničke djelatnosti koje su nabrojane u posebnom pravilniku se mogu obavljati kao sezonski obrti.

Specifičnost kod obrta je i mogućnost registriranja bez početka poslovanja, što je prikladno za one kojima je potrebna opsežnija priprema poslovanja. To razdoblje može trajati najviše godinu dana, nakon čega je nužno ili zatvoriti obrt ili upisati početak rada. U tom razdoblju ne plaćaju se doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ali ne smije biti ni isporuka.

Konkretno, u tom periodu obrtnik može pripremati buduću djelatnost pribavljanjem imovine, uređenjem prostora ili na sličan način.

Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje obrtnik plaća od upisa početka rada do zatvaranja obrta, pa čak i za vrijeme privremene obustave rada obrta. Više o tome niže u tekstu.

Oporezivanje može biti paušalno ili utvrđivanjem dohotka kroz poslovne knjige.

 

SAMOSTALNE STRUČNE DJELATNOSTI ILI SLOBODNO PROFESIONALNO ZANIMANJE

 

Neke vrste stručnih djelatnosti nije dozvoljeno obavljati kroz obrt, već posebni propisi pojedinih struka iziskuju da se one obavljaju kroz ovaj oblik registracije. Dapače, često otvaranju prethodi članstvo u odgovarajućoj stručnoj udruzi sa javnom ovlašću, koja jamči da je osoba doista stručno osposobljena za takav rad. To su, primjerice, ovlašteni inženjeri i projektanti, psiholozi, liječnici, sportski treneri, sudski prevoditelji, odvjetnici i sl.

S obzirom na struku, osnovice za plaćanje obveznih osiguranja su veće, pa mjesečno plaćaju veće iznose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koje je obavezno od dana registracije.

Oporezivanje je izjednačeno sa obrtima, ali paušalno oporezivanje ovim poduzetnicima nije dostupno i obavezno vode poslovne knjige radi utvrđivanja dohotka.

 

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO – OPG

Upis OPG-a se vrši u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, pa tako i pojedinca, fizičke osobe koja će obavljati tu djelatnost.

Što se tiče plaćanja doprinosa i oporezivanja, i na OPG koji obavlja gospodarsku djelatnost kojom nastupa na tržištu s ciljem ostvarivanja zarade, primjenjuju se porezna pravila koja će niže biti objašnjena.

Kratko ću samo spomenuti da postoje OPG koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom za podmirenje vlastite egzistencije bez značajnijeg gospodarskog učinka, koji se ne smatraju poduzetnicima i na koja se primjenjuju druga pravila. Oni nisu predmet razmatranja u ovom tekstu.

 

OVRHE NAD PODUZETNICIMA FIZIČKIM OSOBAMA

Privatna ovrha kojom je opterećena fizička osoba, odmah po otvaranju računa domaće radinosti, sporednog zanimanja, obrta, samostalne stručne djelatnosti ili OPG-a fizičke osobe će biti naplaćivana iz sredstava poslovanja. Ovo proizlazi iz uvodno objašnjene činjenice da ne postoji razdioba ili razlika između fizičke osobe i njenog poduzetništva.

Ovo je vrlo često okolnost koja određene osobe preusmjeri u poslovanje kroz pravnu osobu.

 

RASPOLAGANJE SREDSTVIMA NA RAČUNU FIZIČKIH OSOBA

Jedna od prednosti poslovanja kao fizička osoba je slobodno raspolaganje novcem sa žiro računa. Drugim riječima, sve gore nabrojane vrste poduzetnika fizičkih osoba bez limita ili drugog ograničenja podižu novac sa računa, ili ga koriste za plaćanja privatnih troškova.

Nastavlja se…

Ostali tekstove iz serijala:

https://makora.hr/kako-krenuti-u-poduzetnisvo-1-dio/

 

https://makora.hr/kako-krenuti-u-poduzetnistvo-3-dio/

 

https://makora.hr/kako-krenuti-u-poduzetnistvo-4-dio/

(c) Zorana Mavričić-Korošec

ovo je dio teksta objavljenog u online magazinu GK Rijeka

https://gkr.hr/Magazin/Teme/Poduzetnistvo-u-Hrvatskoj-kako-krenuti?fbclid=IwAR3ZAyvvmzKVjSXCL0hB_GehduLtkVrYKymanJmAMgeLkVTo2pJ0lSI_GJw

 

Makora knjigovodstvo

Čitaj još …

Kako krenuti u poduzetnišvo 1 dio

Kako krenuti u poduzetnišvo 1 dio

UVOD Budući da 18 godina vodim računovodstveni servis, moji kontakti sa poduzetnicima i onima koji to žele postati su glavni dio mog posla. Naši su klijenti redom uspješni i dugogodišnji poduzetnici duboko svjesni svoje pozicije u našem zakonodavnom i poslovnom...

Kako krenuti u poduzetništvo 3 dio

Kako krenuti u poduzetništvo 3 dio

OPOREZIVANJE PODUZETNIKA FIZIČKIH OSOBA I PLAĆANJE DOPRINOSA ŠTO ZNAČI PAUŠALNO OPOREZIVANJE Iako je u razgovoru često korišten termin ‘paušalni obrt’, ovdje želim upozoriti da je tako nešto nemoguće otvoriti. Osoba uvijek otvara obrt u jednoj instituciji (Ured za...

Kako krenuti u poduzetništvo 4 dio

Kako krenuti u poduzetništvo 4 dio

PODUZETNIŠTVO PRAVNIH OSOBA   Za potrebe ovog teksta bavit ćemo se poduzećima oblika društvo sa ograničenom odgovornišću - d.o.o. i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću - j.d.o.o., koji su najčešći u malom poduzetništvu. Za više informacija:...

Novosti u 2021. za poduzetnike

Novosti u 2021. za poduzetnike

Da nismo u razdoblju krize usljed epidemije i zabrane rada brojnim poduzetnicima, koja je uvećana posljedicama serije potresa, mogli bismo se veseliti smanjivanju brojnih poreznih stopa. Međutim, čini mi se da ove godine sve te nove propise većina poduzetnika dočekuje...

Poduzeće vs. obrt dohodaš

Poduzeće vs. obrt dohodaš

Danas ukazujem na porezne razlike u poslovanju poduzeća i obrta koji vodi knjige, jer kalkulatori dohotka na internetu ne upućuju na te činjenice, pa neupućeni poduzetnici dobiju krivu informaciju, iz razloga što u kalkulator ubacuju krive parametre. Opće je poznato...

Kako dodati ovlaštenika putem e-porezne?

Kako dodati ovlaštenika putem e-porezne?

Osim što je sustav E-porezna dostupan građanima, dostupan je i obrtnicima i direktorima poduzeća čim je poduzeće registrirano, jer sustav po OIB-u povezuje direktora koji je upisan u sudskom registru i OIB poduzeća. Osnivačima sustav nije dostupan bez da ih direktor...