Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
29 LIP

Kako da stranac pokrene poduzetništvo u Hrvatskoj?

by Zorana Mavricic-Korosec

Državljani zemalja članica Europske unije i svih ostalih država svijeta mogu bez naročitih zapreka pokretati poduzetništvo u Hrvatskoj. Dostupni su:

  • osnivanje poduzeća
  • registriranje poslovanja putem obrta

Jedna od naših usluga je pomoć osnivačima poduzeća, pa ću ukratko objasniti svaki oblik poslovanja.

Poduzeće stranac  može osnovati po istoj proceduri kao i hrvatski državljani. Javni bilježnici mogu ovjeriti samo potpise na dokumentima za koje su sigurni da ih potpisnici razumiju, pa će često morati biti prisutan i prevoditelj. Njega osigurava sama stranka, a naš ured u tome može pomoći.

Iznos temeljnog kapitala je minimalno 20.000 kn za društvo sa ograničenom odgovornošću, ili minimalno 10 kn za jednostavno društvo (j.d.o.o.).

Adresa registracije treba biti postojeća adresa i služit će za kontakt sa tom pravnom osobom.

Kao i ostali, i stranac osnivač treba odrediti djelatnosti koje će registrirati, te imenovati direktora kao onoga tko će zastupati pravnu osobu. To može biti on sam, drugi stranac ili neki hrvatski državljanin.

Naravno, nakon što postupak osnivanja bude dovršen pri Trgovačkom sudu nadležnom prema sjedištu društva, sam stranac nije time riješio pitanje rada niti boravka u Hrvatskoj.

Taj dio rješavat će pri Ministarstvu unutarnjih poslova u postupku pribavljanja poslovne dozvole. Ako se planira u poduzeću i zaposliti, trebat će mu i radna dozvola, koju će pribaviti na istom mjestu.

Ako takvih interesa nema, nego nastupa više kao investitor, stranac može i izostaviti ovaj dio procedure.

Osnivaču poduzeća pripada dobit koju poduzeće ostvari, a direktoru eventualna naknada za rad, ili plaća – ukoliko s poduzećem sklopi ugovor o radu.

Oba se primanja isplaćuju prema propisima za konkrentni slučaj, ovisno o rezidentnosti primatelja i propisima koji uređuju radnopravne i porezne odnose sa državljanima konkretne države iz koje stranac dolazi, ali u toj fazi će već biti od pomoći i knjigovođa, kojeg će poduzeće trebati angazirati od samog početka poslovanja.

U kontaktu sa strancima, primjećujem da često krenu sa idejom osnivanja podružnice postojećeg stranog poduzeća, ali često promijene odluku kad im objasnim sve detalje procedure u tom slučaju. Ovo se događa najčešće u situacijama kada je inicijativa isključivo privatne naravi, i stvarni interes sudjelovanja ima samo nekoliko fizičkih osoba, stranaca.

Obrt može stranac otvoriti u Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i naši državljani, ali mu za početak rada treba radna dozvola. Stoga će njega u samom početku dočekati pravna procedura koja osnivaču poduzeća možda nije ni potrebna, pa je dobro priskrbiti si stručnu pravnu asistenciju.

Porezno, obrt je poslovanje fizičke osobe, pa će se dohodak stranca za poreznu godinu utvrđivati i prijavljivati sukladno propisima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa državom njegove rezidencije.

Što se zatvaranja tiče, poduzeće se likvidira tijekom postupka na Trgovačkom sudu koji traje nepunu godinu dana, jer je potrebno da sva imovina, kapital i obveze poduzeća prijeđu sa poduzeća na fizičku osobu ili više njih.

Zatvaranje obrta je upravni postupak koji se okonča u nekoliko dana, ali iza njega odvija se čitav niz poreznih obračuna i obveza, pa se valja dobro o svemu informirati.

O detaljima poslovanja u okviru svakog od ovih oblika, te o porezima i ostalim javnim davanjima, mogu Vas informirati kroz uslugu asistencije pri otvaranju. Ona Vam omogućava da veći dio priprema obavimo pismeno, te da kod notara pristupite kad je dokumentacije već pripremljena. Ako ste zainteresirani za uslugu javite se putem obrasca u nastavku.

Više mojih tekstova na temu poduzetništva možete naći u rubrici Poduzetnik tjednika Ritelefax Burza

Greška: Kontakt obrazac nije pronađen.

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo