Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
10 SRP

Kad možete isplatiti dobit iz poduzeća?

by Zorana Mavricic-Korosec

Krajem travnja bio je zadnji rok za predaju prijave poreza na dobitak u kojem je poduzeće prikazalo sve svoje prihode i rashode i utvrdilo rezultat poslovanja. Ako je on pozitivan, porez treba platiti na dan predaje prijave po stopi od 12% ili od 18% za poduzeća sa prihodima većim od 3 milijuna kuna.

Odgovor na pitanje iz naslova ovisi od nekoliko okolnosti.

>>> Naše knjigovodstvene usluge podrazumijevaju  savjetovanje klijenata bez dodatne naplate

Prvo, sasvim prirodno, je ono jeste li uopće poslovali s dobitkom.

Drugo, jeste li predali prijavu poreza i uplatili poreznu obvezu.

Naime, isplata dobiti je dopuštena tek nakon izvršene prijave. S obzirom da trenutak prijave ovisi i o zaduživanju akontacija poreza po novom iznosu, treba postojati koordinacija između poduzetnika i knjigovođe kako bi svi učinci išli najviše moguće na korist poduzetniku. U našem smo servisu, primjerice, nekim klijentima prijavu predavali u siječnju ali se ipak za većinu čeka kraj travnja.

Treće, imate li ranije prenesenih gubitaka koje je potrebno podmiriti?

Ovo će odrediti hoće li uopće biti raspoloživog dobitka za isplatu. Gubitak se porezno smije prenositi pet godina. To znači da je ove godine bilo moguće još koristiti preneseni gubitak iz 2013-te godine i njime umanjiti poreznu osnovicu, ali ako je postojao i preneseni gubitak iz 2012-te godine, njega se više nije moglo koristiti za umanjenje porezne osnovice. Međutim, u bilanci taj i dalje postoji i poduzetnik ne može isplaćivati dobit dok sve prenesene gubitke ne podmiri.

 

 

Dalje, jednostavna društva četvrtinu dobiti uopće ne mogu isplaćivati bez obzira na do sada odvojena sredstva u kapitalne pričuve sve dok su registrirana u tom obliku. Kad se doregistriraju u d.o.o. bit će im dostupna za isplatu sva dobit (ako su ostvareni svi ostali preduvjeti koji se ovdje spominju).

>>>> Trebate savjet u vezi otvaranja obrta ili poduzeća i porezne regulative u poduzetništvu? Dogovorite konzultacije

Sljedeća okolnost koja određuje mogućnost isplate dobiti je vrijednost ranije podignutih akontacija dobiti. Stvarno utvrđenu dobit za isplatu treba umanjiti za podignute akontacije dobiti.

Nadalje, postojanje pozajmica uzetih od poduzeća nije okolnost koja onemogućava isplatu dobiti, ali je uputno poduzetniku da prati omjer i da prioritet daje prijeboju utvrđene dobiti sa pozajmicama i kamatama. Naravno, ovdje se radi o pozajmicama koje je poduzeće dalo osnivaču, a ne ostalim osobama.

Ovdje je važno napomenuti da će za prijeboj biti dostupan tek iznos dobitka za isplatu koji preostane nakon podmirenja dodatnih 12% poreza na dohodak od kapitala koji se plaća u trenutku isplate dobiti, ili u trenutku provođenja prijeboja.

Naposljetku, dobit je dopušteno isplatiti u trenutku kad je poduzeće likvidno i kad ta isplata neće narušiti redovno podmirenje obveza poduzeća.

Dakle, kad su svi uvjeti ispunjeni, sa svojim knjigovođom dogovarate dan isplate dobiti jer trebate dobiti izračun iznosa poreza na dohodak od kapitala kojeg morate platiti isti dan. Dobit se isplaćuje na račun ili u naravi, a podizanje gotovine za tu svrhu nije dopušteno. O isplati se izvještava na obrascu JOPPD na dan isplate.

Prema tome, poduzetnik može računati da će u njegovom džepu završiti dvije trećine rezultata kojeg dobije kad od prihoda poduzeća oduzme njegove rashode. Onaj sa prihodima većim od 3 milijuna kuna, raspolagat će sa manjim dijelom zbog veće stope prvog poreza, dok je drugi dio oporezivanja koji ide uz isplatu dobiti i za njega isti.

Slatke su te brige o isplati ostvarenog rezultata! Želim vam ih što više!

Sretno!

(c) Zorana Mavričić-Korošec 

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo