Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
02 SVI

Evidencije radnika od 01.05.2011.

by Zorana Mavricic-Korosec

Poslodavci su od 01.05.2011. godine dužni voditi nove evidencije o radnicima i evidencije o radnom vremenu radnika sukladno novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 37/2011).

banergornji copy

U evidenciji o radnicima se tako moraju voditi sljedeći novi podaci:

·      način računanja staža osiguranja s povećanim trajanjem

·      vrijeme rodiljnog, odnosno porodiljskog dopusta, ili korištenja drugih prava sukladno posebnom propisu

Poslodavci u evidenciji o radnicima po novom Pravilniku više nisu obvezni voditi podatke koji kod radnika ne postoje.

Poslodavac više nije dužan voditi posebne evidencije o radnicima koje mu je ustupila agencija za privremeno zapošljavanje. Po novom se Pravilniku promijenio i rok čuvanja posebne evidencije (prema čl 4. st. 1.) – poslodavac istu počinje voditi danom početka rada osobe i ažurno je vodi do prestanka rada tih osoba, te istu čuva najmanje tri godine od dana prestanka rada osobe.

Podatke o početku i završetku rada poslodavac je obavezan voditi samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu i tada ih je poslodavac obavezan evidentirati najkasnije na završetku sljedećeg radnog dana za prethodni radni dan, a u slučaju da neki od tih podataka do tada nije poznat, poslodavac ih je obvezan evidentirati odmah po saznanju istih.

Po novom Pravilniku poslodavac u evidenciji radnog vremena nije obvezan voditi podatke o radnom vremenu, koji u razdoblju odnosno mjesecu za koje se plaća, ili naknada plaće isplaćuje, kod radnika ne postoje.

Od 01.05.2011. u evidenciji radnog vremena radnika više se posebno ne iskazuju sljedeći podaci:

·         sati rada u preraspodijeljenom radnom vremenu i razdoblje preraspodijeljenog radnog vremena, ali samo ako ne postoji obveza vođenja ovih sati u evidenciji (čl 8. st. 4 novog Pravilnika),

·      sati rada po pozivu,

·      sati terenskog rada,

·      sati službenog puta,

·      sati neplaćenog dopusta,

·         razlikovanje jesu li sati nenazočnosti tijekom dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik ne obavlja ugovorene poslove odobreni ili neodobreni od strane poslodavca

Poslodavci po novom Pravilniku moraju u evidenciji o radnom vremenu evidentirati i sate u dane blagdana ili neradnih dana tijekom tjedna u koje bi radnik inače trebao raditi.

Poslodavac je dužan evidenciju o radnom vremenu imati u svom sjedištu, a u slučaju da šest ili više radnika ugovorene poslove obavlja izvan sjedišta poslodavca, poslodavac je evidenciju dužan imati i u toj izdvojenoj poslovnoj jedinici.

Od 01.05.2011. godine, evidencija o radnom vremenu se vodi po razdoblju odnosno mjesecu za koje se plaća ili naknada plaće isplaćuje, a poslodavac je obavezan istu popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju.

Podaci o radnom vremenu se čuvaju najmanje četiri godine, osim u slučaju eventualnog spora.

banerdonji copy

Da pojasnimo:

Evidenciju o radnicima sada vodimo sa novim elementima,

a evidenciju o POČETKU I ZAVRŠETKU radnog vremena NE MORAMO voditi ukoliko njena primjena nije propisana ugovorom o radu, pravilnikom ili drugim propisom.

EVIDENCIJU O RADNOM VREMENU vodimo sada sa novim elementima (njih 13) i ne trebamo ispunjavati one koje kod radnika ne postoje.

Do sada su sve rubrike morale biti ispunjene, makar sa nulama (!!!!)

OP obrazac u našem servisu sada zamjenjuje dopunjena platna lista – “obračun plaće”, koji je potrebno potpisati i pečatirati, te u arhivi sačuvati jedan primjerak koji je radnik potpisao.

Klijenti našeg knjigovodstvenog servisa mogu spremne obrasce usklađene sa novim Pravilnikom preuzeti

ostali savjeti copy

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo