Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
27 PRO

Darivanja na teret poduzetništva

by Zorana Mavricic-Korosec

Upravo započinje razdoblje kada su svi skloni trošiti i poklanjati, više sa željom da se rodu pusti glasa nego da se učini pravi dar. Otkako je opća zaraza kupovanjem splasnula, i mi dobivamo manje takvih dokumenata za knjiženje kod naših klijenata.

Pretpostavljam da je većina usvojila zdravu naviku da promisli hoće li s nekim darom učiniti partneru čast, ili će mu po navici uručiti neki kalendar ili rokovnik.

Također znam da se mnogi odlučuju darove financirati iz osobnih sredstava, tj. nakon što su platili sve poreze.

Danas se bavimo darivanjima na teret poduzetništva.

O darivanjima zaposlenicima pisala sam prije dva tjedna, pa ćete tamo podrobnije pročitati o vrijednosnom limitu kojeg za određene svrhe možete darovati svojim djelatnicima. Sve više od toga nužno je radniku isplatiti kao plaću, pa i kad darujete svoje proizvode, robu ili tsl. U tom slučaju vrijednost dara, uključujući i PDV (ako ste u tom sustavu) predstavlja neto iznos, na kojeg će knjigovođa obračunati doprinose i poreze i na poseban način to šifrirati u JOPPD obrascu.

Darivanje vaših poslovnih partnera u malo je boljem poreznom tretmanu. Ako se doista radi o vašem partneru, te ako to imate zabilježeno na računu ili u nekoj vašoj posebnoj evidenciji koju ćete moći po potrebi dati na uvid poreznicima, radi se o reprezentaciji. PDV iz računa za takve nabave se uopće ne priznaje kao pretporez, a sam iznos može u visini 50% ići u troškove poduzetništva, dok ćete na 50% platiti porez. Plaćanje cijelog iznosa vrši poduzetništvo, pa ako ste platili gotovinom (do 5000 kn) zatražite od poduzetništva refundaciju. Ili, jednostavnije: platilite službenom karticom ili bezgotovinskim plaćanjem – s računa na račun.

Darujete li 10 kn ili 10 tisuća kuna vrijednosti, tj. kavu ili skijanje u prvom trenutku nije bitno. U drugom, kad poreznici budu bolje gledali, naravno da će biti stavljeno u ukupni kontekst vašeg poslovanja. Stoga je nemoguće reći konkretni iznos koji je moguće potrošiti na reprezentaciju porezno priznato.

Ovih dana vjerojatno u svojoj pošti nalazite pisma raznih udruga koje obavljaju kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe, kojima vas mole za donaciju.

Njih možete darivati do konkretnog iznosa, kojeg provjerite u svojim poslovnim knjigama. Naime, 2% vašeg prošlogodišnjeg ukupnog prihoda najviši je porezno priznati iznos za darovanje u te navedene svrhe u cijeloj ovoj godini. Do te vrijednosti bit će vam priznati trošak, a iznad nje nepriznati rashod, na kojeg ćete platiti porez. Darovanje se obično vrši u novcu, a ako je u proizvodima ili robi trebate točno utvrditi njezinu tržišnu vrijednost jer ste na nju dužni platiti i PDV, a potrebno je osigurati i primopredajni zapisnik.

Napominjem da se navedeno ne odnosi na darivanje fizičkim osobama u potrebi bilo koje vrste, jer njima možete darovati isključivo za zdravstvene potrebe koje nisu pokrivene iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Ako njima darujete u novcu, morate to činiti na njihov žiro, a ne tekući račun. U gotovini ne smijete. Ili, da budem preciznija: smijete, ali ne na teret poduzetništva. Darujete li im u naravi, tako da ste sami kupili neka dobra za njihove zdravstvene potrebe, tada morate imati i potpisan primopredajni dokument kojim oni potvrđuju primitak.

Ako će vas ovih dana ponijeti blagdanski poriv za dijeljenjem i darivanjem, činite to na promišljen način, prema gornjim uputama, ili široke ruke i neopterećeni darujte iz svog vlastitog džepa.

Kad ste mogli tako obilato darivati posrnuli koncern, možete i koju kunu sirotinji. Ionako su vam drastično smanjili porezno opterećenje i za koji mjesec će vas knjigovođe razveseliti s novim izračunima. Nije beg cicija! Osobito onaj koji ionako sve nosi na svojim plećima, pa mu teret zastire pogled na izborima!

Sretno!

© Zorana Mavričić-KorošecMakora knjigovodstvo

Tekst je napisan 27.11.2017. za https://burza.com.hr/portal/poduzetnik

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo