Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
31 SVI

​NE zazirite od poreza, 1

by Zorana Mavricic-Korosec

Svake godine u ovo doba se osvrćem na ostvarene poslovne rezultate malih poduzetnika, na njihove isplate i na izračun o ‘cijeni uspjeha’. 

Naime, sa stanovišta malog poduzetnika, porez na dohodak ili dobit je shvaćena upravo kao cijena koju je potrebno platiti da bi se moglo raspolagati sa zarađenim.

Trebate knjigovodstvo?
Zarađeno u ovom kontekstu predstavlja razliku između primitaka i izdataka kod obrtnika, tj. između prihoda i rashoda kod poduzeća. Poduzetnici već znaju: OBRTNICIMA se sve izračunava prema načelu blagajne, ili drugim riječima: od NAPLAĆENIH isporuka oduzimaju se plaćeni troškovi, a razlika se zove dohodak.

S druge strane u PODUZEĆIMA se u račun stavljaju svi prihodi i svi rashodi, neovisno o plaćanju, te se razlika naziva dobitkom.

Nastavak ovdje ovih dana, PRATITE!

© Zorana Mavričić-Korošec

Napisano u ožujku 2017 za https://burza.com.hr/portal/poduzetnik

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje Negactive - IT usluge i edukacija

Makora Knjigovodstvo

Makora Knjigovodstvo