Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Radno vrijeme Pon-Pet: 9 do 15
Kontakt e-mail: knjigovodstvo@makora.hr
Kontakt tel: +385 51 691 190

Dostupno online u cijeloj Hrvatskoj!

Kontaktirajte nas: Pon - Pet:09.00 - 17.00
Kontakt E-mail tomislav.negulic@gmail.com
Kontakt telefon +385 51 691 190
29 VELJ.

Novosti od 1. ožujka 2012. za poduzetnike

by Zorana Mavricic-Korosec

Od 1. ožujka mijenja se dosta zakona u području poreza i doprinosa, pa da to rezimiramo:

PDV

Dosadašnja stopa od 23% sada postaje 25%.

banergornji copy

Međutim, za neke artikle (jestiva ulja i masti, dječja hrana od žitarica, isporuka vode (ne u bocama), bijeli šećer i sl. uvodi se nova stopa od 10% (do sada su bili pod stopom od 23%).

Što poduzetnik mora napraviti?

Maloprodaje i ostale zalihe koje imaju ukalkuliran PDV  u cijeni moraju napraviti inventuru i donijeti odluku hoće li cijene povećati, ili će smanjiti maržu.

Ostali, na sve isporuke dobara i ulsuga nastale nakon 1.3. dužni su primjeniti nove stope PDV-a.

AUTOMOBILI I REPREZENTACIJA

PDV iz nabavki svih sredstava osobnog prijevoza (i vozila, i gorivo, rezervni dijelovi i sl.) više se opće neće moći priznavati. Do sada se mogl priznavati 70% PDV-a vezanog uz osobni prijevoz i 30% PDV-a iz reprezentacije.

Što se tiče neto iznosa iz takvih nabavki – za sada ostaje i dalje na snazi odredba da se 70% iznosa za osobni prijevoz i 30% iznosa reprezentacije smije knjižiti kao trošak.

Što to znači poduzetnicima?

Ne računajte više ni na lipu PDV-a iz takvih ulaznih računa. Drugim riječima, ako ste do sada imali takvih računa, sada ćete plaćati više PDV-a po obračunima, jer ćete imati manje pretporeza iz ulaznih računa.

PDV – ali stupa na snagu od 1.1.2013.

Mijenja se prag obveznog ulaska u sustav PDV-a sa dosadašnjih 85.000 kn na 230.000 kn.

Također, mijenja se prag obveznog ulaska u mjesečne obveznike obračuna PDV-a sa dosadašnjih 350.000 kn na 800.000 kn.

Na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostoteljskim objektima i usluživanje bezalkohonih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima – primjenjivat će se stopa PDV-a od 10%

Što to znači poduzetnicima?

Bit ćemo ‘komotniji’. Više neće tako mali poduzetnici biti obveznici PDV-a.

Hoće li i oni što su od ovog siječnja morali u sustav PDV-a po sili zakona, a koji će tijekom ove godine imati isporuke manje od 230.000, moći zatražiti izlazak iz sustava PDV-a od 1.1.2013. – ostaje nam da vidimo kako će to riješiti pravilnik koji još nije donešen. U struci se očekuje pozitivno rješenje…

HGK članarina

Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori od 1.3. smanjuje se na 50,00 kn mjesečno (za male poduzetnike). Ima promjena i za velike, ali nećemo se time ovdje baviti.

Što to znači poduzetnicima?

Plaćat ćete 5,00 kn manje mjesečne članarine. Navedeno se odnosi samo na poduzeća, ne i na obrte.

POREZ NA DOHODAK

Od 1.3. mijenjaju se porezni razredi – dakle – propisani ‘pragovi’ kada se primjenjuju pojedine stope poreza na dohodak.

Iznos do 2.200,00 kn je neoporezivo (do sada je bilo 1.800,00 kn)

slijedećih 2.200,00 kn je oporezivo stopom od 12%

slijedećih 6.600,00 kn je oporezivo stopom od 25%

nakon toga sve je oporezivo stopom od 40%

Isplate dobiti i akontacija dobiti oporezuje se stopom od 12%

Također se istom stopom oporezuju i isplate dobiti stranim fizičkim osobama.

Što to znači poduzetnicima?

Na sve isplate nakon 1.3. dužni ste ovo primjenjivati. Male neto plaće će se povećati, srednje smanjiti. Morate obratiti pažnju što ste ugovarali sa radnicima: ako ste ugovarali bruto plaće – Vi ćete platiti isto, a radnik će dobiti više neto plaće; ako ste ugovarali neto plaće – morate utvrditi novi bruto iznos!

Sve isplate dobiti i akontacija dobiti sada su oporezive i pararelno sa isplatom dužni ste plaćati porez. Sve se prijavljuje poreznoj upravi obrascem ID-1. Do 12.000 kn godišnje neće biti oporezivo, ali će se to rješavati tek putem porezne prijave za 2012., tj. morat ćete ju podnijeti i zatražiti povrat.

Strani vlasnici će se moći pozvati na dvostruko oporezivanje, uz dostavljanje potvrde o rezidentnosti i podnošenje zahtjeva na propisanom obrascu – pod uvjetom da sa konkretnom državom rezidentnosti Hrvatska ima potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

DOPRINOSI – primjena od 1.svibnja

Smanjena je stopa za zdravstveno osiguranje na plaće sa dosadašnjih 15% na 13%.

Što to znači poduzetnicima?

Kada budete obračunavali plaće za svibanj (vjerojatno u lipnju), primjetit ćete da Vam je trošak plaće manji! Na neto plaće radnika to se neće nikako odražavati.

POREZ NA DOBIT

Reinvestirana dobit neće biti oporezvana porezom na dobit – pod uvjetom da se za istu poveća temeljni kapital društva na trgovačkom sudu.

Što to znači poduzetnicima?

Ovo će imati smisla samo za veće iznose, jer postupak promjene iznosa temeljnog kapitala na trgovačkim sudovima košta oko 3.500,00 kn (uključivo troškove javnih bilježnika)

DOPRINOS ZA ŠUME I SPOMENIČKA RENTA

Doprinos za općekorisnu funkciju šuma se upola smanjuje, a spomenička renta na ukupni prihod se ukida za sve djelatnosti. Ovo se ne odnosi na plaćanje spomeničke rente za poslovne prostore koji se nalaze na području kulturno povijesne jezgre – koja će se i dalje plaćati po kvadratnom metru prostora.

banerdonji copy

ostali savjeti copy

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Zorana Mavricic-Korosec

© 2017 Izrada i održavanje TNegulic